Fotogalerie - Jaderná elektrárna u nás ve škole

  aneb,

Přijela k nám do školy návštěva z Jaderné elektrárny Dukovany!

Žáci naší školy byli uchváceni přednáškou o Jaderné elektrárně Dukovany. Paní průvodkyně s sebou dokonce elektrárnu přivezla v baťůžku! Ač přivezená elektrárna do naší školy byla „pouze“ virtuální, žákům se tato počítačová prezentace s fotografiemi, informacemi a krátkými filmy o provozu a dění v Jaderné elektrárně velmi líbila.

Nejdříve nám paní přednášející popsala strukturu a fungující části elektrárny, promítla nám krátký film přímo ze strojovny s turbínami a generátory. Také nám ukázala fotografie skladu použitého jaderného paliva a úložiště radioaktivních odpadů. Z historie elektrárny jsme se například dozvěděli, v jakých letech se čtyři reaktorové bloky elektrárny uváděly do provozu a jak se určité části elektrárny postupně modernizovaly a nahrazovaly efektivnějším zařízením. Z oblasti bezpečnosti nám paní průvodkyně pověděla, jakým způsobem se zachovává bezpečný chod elektrárny, k němuž přispívá způsobilý personál, kvalitní dokumentace, technická a radiační ochrana a také požární bezpečnost. Během přednášky jsme byli udiveni tím, kolik miliard kWh elektrické energie již elektrárna Dukovany vyrobila. Nakonec jsme se dozvěděli, že se uvažuje o rozšíření jaderné elektrárny Dukovany o jeden reaktorový blok. Závěrem jsme zhlédli film o elektrárně, který byl taktéž zajímavý.

Žáci byli během přednášky aktivní a pokládali průvodkyni mnoho zvídavých otázek, které jim tuto problematiku ještě více přiblížily.

Mgr. Jana Kotlanová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS