Fotogalerie - Beseda pro budoucí absolventy školy


     Dne 9. 1. 2014 se v  hudebně naší školy uskutečnila již tradiční beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. Beseda se týkala možností uplatnění našich absolventů na trhu práce a byla určena žákům končících ročníků, tj. třídám MN4, S4, EV4, T3, Z3 a P2A.

     Mgr. Hoffmannová informovala žáky o dalších možnostech, které mají po absolvování naší školy (další studium, zaměstnání v ČR, dobrovolnická práce, práce v zahraničí, au-pair pobyty či evidence na úřadech práce). Dalším studiem si mohou prohloubit svoji kvalifikaci  v nástavbovém studiu, na jazykových školách, vyšších odborných či vysokých školách. Formou zkráceného studia mohou získat výuční list  nebo maturitní vysvědčení v jiném oboru. Naskýtá se i možnost studia v zahraničí (www.eurodesk.cz, www.nicm.cz, www.dzs.cz, www.czech-us.cz, www.vzdelavanivsem.cz).

 

  •      Zdroje nabídek pracovních míst najdeme na úřadech práce, na informačním portále MPSV www.portal.mpsv.cz, na pracovních portálech (jobs.cz, sprace.cz, aprace.cz….). K dalším nabídkám zaměstnání se dostaneme v tisku, přes agentury práce, na burzách práce (www.eures.cz), na webových stránkách firem (odkaz kariéra nebo volná místa) či přes vlastní síť kontaktů (rodina, přátelé, známí, spolužáci, učitelé, kontakty získané při školní praxi atd.). V současné době je cca 75 % všech volných pracovních míst obsazováno na základě doporučení prostřednictvím různých kontaktů, nabídka není nikde inzerována.
     
  •      Žáci byli informováni o různých formách výběrových řízení (klasické výběrové řízení, konkurz a assessment centrum) i o provádění testování uchazečů o zaměstnání (praktické dovednosti, testování vědomostí, psychodiagnostické testování).
     
  •      Beseda byla obohacena i o statistické údaje o počtech absolventů vedených v evidenci ÚP Blansko podle jednotlivých oborů maturitních i učebních k 6. 1. 2014. Pro obory vyučované v naší škole vyznívá tato statistika velmi příznivě.
     
  •      Další zajímavostí je realizace projektu ESF – „Příležitost pro mladé do 30 let“, jehož cílem je poskytnout mladým lidem zaměstnání a mzdový příspěvek zaměstnavateli ve výši Kč 16 080,-- měsíčně i možnost absolvovat rekvalifikaci (www.prilezitostpromlade.cz).


     Toto již tradiční setkání nabídlo žákům mnoho aktuálních a zajímavých informací, které jim jistě pomohou zorientovat se lépe na současném trhu práce.

     V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedené problematiky se můžete obrátit i na mne – ráda Vám pomohu či poskytnu kontakty a potřebné informace.


Autorka: Ing. Jana Plchová, vyučujících ekonomických předmětů

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS