Fotogalerie - Odborná exkurze v předvánočním čase

V pátek 20. prosince 2013 se žáci třídy EV4 zúčastnili v rámci projektu „Praxe do škol“ odborné exkurze na téma „Jak se po ukončení studia uplatnit na trhu práce“?

Organizátorem této akce bylo Národní stavební centrum v Brně a hlavním lektorem byl Ing. Zdeněk Šindelka, který přítomné zasvětil do psaní životopisu a pracovního pohovoru. Vzhledem k dobrým teoretickým znalostem žáků se přednášející zaměřil zejména na praxi. Účastníci rozvíjeli vlastní iniciativu a tvořivost, řešili základní principy mezilidské komunikace, věnovali se asertivitě jako optimálnímu způsobu komunikace. Řešili společně obtížné situace a zejména pak působení verbální a neverbální komunikace při osobních pohovorech. Součástí přednášky byly i testy a množství diskuzí.

V druhé části exkurze organizátoři žákům představili „Portál pracovních příležitostí“, který je určený pro absolventy středních škol. Někteří žáci si registraci vyzkoušeli přímo na místě. Následovalo představení Národního stavebního centra a jeho individuální prohlídka. A opravdu se bylo na co dívat.

Exkurze byla pro žáky velkým přínosem – získali praktické informace, jak psát životopis, jak se chovat při osobním pohovoru, jak se po studiu uplatnit na trhu práce a možnost, zaregistrovat se na portálu pracovních příležitostí, který je vytvořen speciálně pro absolventy.

Autor článku a fotografií: Alena Doskočilová 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS