Fotogalerie - Rekvalifikační kurz Stavební truhlář

 Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Stavební truhlář 
(33-002-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.
 
Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 30.01.2009.

Výsledky vzdělávání
Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:
 
• dodržovat bezpečnost práce, správně používat pracovní pomůcky v nábytkářství,
• orientovat se v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků,
• orientovat se ve výkresové stavební dokumentaci na základní úrovni,
• volit materiály, technologické postupy, nástroje, stroje a zařízení a organizovat si práci pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků,
• rozměřovat, počítat a rozkreslovat truhlářské prvky,
• obrábět a spojovat materiály ze dřeva, plastu apod. (řezat, hoblovat, tvarovat, dlabat, vrtat, brousit, lepit, dýhovat atd.),
• provádět povrchovou úpravu výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně, volit vhodnou hydrotermickou úpravu a ochranu dřeva,
• provádět montáž a osazování vestavěného nábytku,
• provádět montáž a osazování oken a dveří,
• provádět montáž a výměnu kování u oken dveří a nábytku,
• sestavovat podlahy na bázi dřeva,
• sestavovat obklady na bázi dřeva a plastů,
• obsluhovat, provádět základní údržbu a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů,
• kontrolovat, balit a expedovat truhlářské výrobky a materiály,
• nakládat s odpadem z výroby a montáže,
• zaznamenávat technické údaje a výsledky práce,
 
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventovi uplatnění především při výkonu povolání Stavební truhlář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva. Absolvent se bude moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací zejména ve výrobě stavebně truhlářských výrobků, ale i nábytku a zařízení, malých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, hraček, obalů, a při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se bude moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků.
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS