Fotogalerie - Soutěž pro žáky ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

Na naší škole 19.11. proběhla soutěž pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“v rámci, které si žáci ZŠ mohli zábavnou formou vyzkoušet praktické dovednosti, které odpovídají studijním a učebním oborům vyučovaným na naší škole.

Úkoly žákům ZŠ vysvětlovali a zadávali naši žáci z oborů Stavebnictví - pozemní stavby, Zedník, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Umělecký keramik a Elektrikář. Naši žáci si vyzkoušeli roli učitelů a soutěžící ze ZŠ roli studentů SOŠ a to vše zábavnou formou pod heslem „Škola hrou“.

Žáci ZŠ byli rozděleni do 9.týmů po 5 osobách a naši studenti 2. a 3.ročníku oboru Pozemní stavby se stali jejich průvodci po jednotlivých stanovištích rozmístěných v odborných učebnách a dílnách.

Odbornými garanty jednotlivých soutěží byli vyučující odborných předmětů: za stavební obory ing.A.Tomková, ing.A.Halatová, ing. Z.Kotková, ing.A.Ježková, S.Škrabal, za výtvarné obory akad.soch. L.Hluštík a J.Brtnický, za elektro obory ing. M.Derňár a L.Součková.

Žáci ZŠ si mohli vyzkoušet ze stavebních odborných dovedností například ve stavební laboratoři zaměřování teodolitem a výpočet výměry parcely, poznávání stavebních strojů, určení architektonických slohů,  poznávání výkresů a stavebních materiálů, rýsování na prkně i na počítači v programu AutoCAD, v dílně skladbu zdiva.

V praktických disciplínách elektro za pomoci našich žáků si soutěžící vyzkoušeli zapojování světla a obvodů, měření odporů a poznávání elektroinstalačních materiálů.

Ve výtvarném ateliéru žáci pomocí barev vytvořili krásné obrázky vyjadřující lidské emoce. Myslím, že nejvíce zaujalo soutěžící vytváření keramiky na kruhu a modelování masky v keramické dílně pod asistencí J.Brtnického a jeho studentů. Tyto činnosti většina soutěžících dělala poprvé a žáci se tak zabrali do tvůrčí činnosti, že jim nevadilo ani „upatlání“ keramickou hlínou.

Po absolvování všech stanovišť se soutěžící a jejich průvodci sešli v hudebně, kde bylo provedeno vyhodnocení soutěže a vítězné týmy dostali diplomy a věcné ceny.

A jak to dopadlo?

umístění

tým a jeho škola

body

1. místo

tým č.4 – ZŠ Žďárná

94,5

2. místo

tým č.3 – ZŠ Letovice

92

3. místo

tým č.1 – ZŠ Letovice

89

4. místo

tým č.2 – ZŠ Letovice

tým č.8 – ZŠ Svitávka

85

5. místo

tým č.9 - ZŠ Svitávka

83,5

6. místo

tým č.7 – ZŠ Jaroměřice

82

7. místo

tým č.6 – ZŠ Jaroměřice

81,5

8. místo

tým č.5 – ZŠ Žďárná

79

 

Všem účastníkům soutěže gratulujeme ☺

autor článku a foto: Ing., Bc. Andrea Ježková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS