Fotogalerie - Projekt Zelený most - Workshop 2013

 Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ – Environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0153

V úterý 5. února 2013 se na zámku v Letovicích v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí uskutečnil WORKSHOP ŽÁKŮ. Odborné přednášky byly zaměřeny na „Bioplynové stanice v ČR a Německu“ a dále na v současnosti žhavé téma „Energie a udržitelný život“, kterou přednášela PhDr., RNDr. Danuše Kvasničková, CSc.

Poznatky a informace, které žáci v rámci projektu získali, si následně ověřili zpracováním a vyhodnocením pracovních listů. Výsledky nebyly vůbec špatné.

A jak to viděli sami žáci, se můžete dočíst v příspěvku Marie Bránské níže.

Alena Doskočilová


Pohled do zámecké jízdárnyZajímavé a milé zpestření výuky prožili studenti Masarykovy střední školy Letovice, v úterý 5.2.2013. Konal se jeden ze závěrečných workshopů projektu Zelený Most mezi školou a praxí, do kterého jsou vybrané třídy této školy zapojeny. Celý projekt je zaměřený na ekologii, environmentální chování a využívání obnovitelných zdrojů energie. Laicky řečeno, jde o výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Akce se konala na zámku v Letovicích v krásně opravených prostorách bývalé zámecké konírny, která nyní funguje jako restaurace. Úvodní slovo měl zástupce MÚ Letovice pan Bohuslav Kuda. Promluvil o plánech Letovic do budoucna, konkrétně o projektu stavby bioplynové stanice v městské části Třebětín, jenž je zatím v počátečním stavebním řízení. Dále se ujal slova pan Doskočil, který na Masarykově střední škole působí již dlouhou dobu jako energetik a díky jeho usilovné práci je tato škola téměř energeticky samostatná. Tématem jeho prezentace byly bioplynové stanice, jejich fungování a význam. Věděli jste například, že cena za 1 kWh vyrobenou touto bioplynovou stanicí vás přijde na 3,43 Kč?
Čestným hostem celé akce byla paní Dr. Kvasničková, zabývající se mnoho let ekologií a udržitelným rozvojem. Ta k studentům promluvila na téma zelené ekonomiky, zrekapitulovala vývoj člověka v porovnání s nárůstem naší energetické náročnosti a potřeb lidstva.
Zajímavostí například je, že ještě před zhruba třiceti lety se ekologie učila pouze na francouzské univerzitě Sorboně, přičemž dnes je hlavní vědeckou disciplínou a s ekologickým smýšlením a jednáním se děti seznamují již v mateřské škole. Jistě se mnoho z vás ptá, „Proč je v posledních letech kladen na tuto oblast takový důraz?“ Odpověď je prostá. Všechna ta předběžná opatrnost, vývoj nejlepších dostupných technologií, platby za znečišťování ovzduší a třídění odpadu je právě v důsledku nekontrolované potřeby a spotřeby lidstva, jejíž důsledky negativně ovlivňují a ohrožují budoucí generace.
Celý program byl zpestřen rautem formou švédského stolu. Ten byl díky šikovné obsluze neustále plný všeho, co přijde k chuti.
Takových dní sice není ve školním roce mnoho, o to jsou však vzácnější a významnější a pro ty, které toto téma skutečně zajímá, je vždy velkým přínosem informací do budoucnosti.

Marie Bránská, EV3
 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS