Fotogalerie - Soutěž pro žáky ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

Soutěž pro žáky ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

Na naší škole 20.11.2012 proběhla soutěž pro žáky 9.tříd ZŠ v našeho regionu „Ukážeme vám, co ve vás vězí“. Žáci ZŠ si mohli zábavnou formou vyzkoušet praktické dovednosti, které odpovídají studijním a učebním oborům vyučovaným na naší škole. Jednotlivé soutěže připravili vyučující odborných předmětů, úkoly žákům ZŠ vysvětlovali a zadávali naši žáci z oborů Stavebnictví – pozemní stavby, Zedník, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Umělecký keramik, Mechanik - elektrotechnik a Elektrikář. Naši žáci si vyzkoušeli roli učitelů a soutěžící ze ZŠ plnili roli studentů, a to vše zábavnou formou pod heslem „Škola hrou“.
Žáci ZŠ byli rozděleni do 14-ti týmů po 5-7 osobách a naši studenti 2. a 3. ročníku oboru Pozemní stavby se stali jejich průvodci po dvaceti stanovištích rozmístěných v odborných učebnách a dílnách naší školy.
Soutěžilo se ve stavební laboratoři, kde ing. Z. Kotková připravila geodetické disciplíny - zaměřování teodolitem a výpočet výměry parcely z katastrální mapy.
Další disciplíny garantované ing. A. Ježkovou se týkaly provádění staveb a architektury - poznávání stavebních strojů, nářadí a určení architektonických slohů za pomoci studijních pomůcek.
Hlavní organizátorka soutěže ing. A. Tomková a ing. A. Halatová připravily v rýsovně a v učebně VT disciplíny zaměřené na projektování staveb, poznávání výkresů a stavebních materiálů. Všichni soutěžící si pod patronací našich žáků vyzkoušeli rýsování na prkně i na počítači v programech AutoCAD a Allplan.
Ve výtvarném ateliéru pod vedením ak. soch. L.Hluštíka žáci pomocí barev vytvořili krásné obrázky lidských obličejů vyjadřujících lidské emoce.
Myslím, že nejvíce zaujalo soutěžící vytváření keramiky na kruhu a modelování masky v keramické dílně pod asistencí J.Brtnického a jeho studentů. Tyto činnosti většina soutěžících dělala poprvé, a žáci se tak zabrali do tvůrčí činnosti, že jim nevadilo ani „upatlání se“ keramickou hlínou.
V dílnách zedníků měl S.Škrabal a jeho žáci z oboru Zedník připravené disciplíny, které zaujaly hlavně chlapce – vyzdívání stěny a poznávání stavebních materiálů.
Soutěž probíhala i v učebnách elektro, kde vyučující ing. M. Derňár a L. Součková připravili praktické disciplíny. Pod vedením našich žáků si soutěžící vyzkoušeli zapojování obvodů (vypínač – světlo, zvonek, větráček), měření odporů a poznávání elektroinstalačních materiálů. Pak se soutěžící se „zapotili“ v galerii objevitelů, kde významným vědcům z historie fyziky a elektrotechniky přiřazovali jejich objevy.
Po absolvování všech stanovišť se soutěžící a jejich průvodci sešli v hudebně, kde bylo provedeno vyhodnocení soutěže. Vítězné týmy dostaly diplomy a věcné ceny. Ale ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou, každý si kromě nových zážitků a dovedností odnášel balíček keramické hlíny na „domácí tvoření“☺

Výsledková listina:
1. místo: tým č. 1 + tým č. 2 …….. 90 bodů …….. oba ze ZŠ Letovice
2. místo: tým č. 3 ………………… 89 bodů …….. ZŠ Letovice
3. místo: tým č. 8 ………………… 88 bodů …….. ZŠ Boskovice
4. místo: tým č. 9 ,tým č. 11,tým č. 12 , tým č. 13 ………… 87 bodů …….. ZŠ Boskovice, ZŠ Svitávka, ZŠ Lipůvka – 2x
5. místo: tým č. 4, tým č. 6, tým č. 14 ………… 83 bodů …….. ZŠ Trstěnice, ZŠ Brněnec, ZŠ Lipůvka
6. místo: tým č. 7 ………….. 81 bodů …….. ZŠ Brněnec
7. místo: tým č. 5, tým č. 10 ………… 80 bodů …….. ZŠ Trstěnice, ZŠ Svitávka


Všem účastníkům soutěže gratulujeme ☺

autor článku a foto: Ing. et Bc. Andrea Ježková
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS