Fotogalerie - Pět senátorů

Významná návštěva pěti senátorů z  Výboru senátu ČR pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se uskutečnila  na naší škole dne 16. června 2017 v dopoledních hodinách .

Přítomni byli senátoři:
Ing. Jaromíra Vítková
PhDr. Zdeněk Papoušek (předseda výboru) 
Ing. Zdeněk Berka (místopředseda výboru) 
Mgr. Václav Chaloupka 
PaedDr. Václav Homolka
 
Setkání senátorů s ředitelkou školy se odehrávalo ve slavnostně vyzdobené učebně. Pozvání přijal také  starosta města Vladimír Stejskal a člen zastupitelstva města Bc. František Boček.  
Ředitelka školy v průběhu návštěvy seznámila senátory a pozvané hosty s historií a současností školy. Hudebním vystoupením oživil setkání Karel Stria, který  jedno z prezentovaných děl zkomponoval při příležitosti vzácné návštěvy zákonodárců ČR.   V následné diskuzi s ředitelkou se  senátoři  zajímali např. o  uplatnění našich absolventů, o  praktické vyučování v jednotlivých oborech vzdělávání, o možnosti studia občanů středního věku na naší škole aj. 
Starosta na setkání vystoupil s informacemi o městě Letovice a  zdůraznil také výbornou  vzájemnou spolupráci města a naší školy. 
Senátoři si v budově školy prohlédli dílny dřevooborů a  shlédli výuku našich žáků v ručních i strojních dílnách pod vedením pana učitele Petra Dvořáčka, Josefa Palinka a pana učitele Ing. Libora Špidlíka. Odborný výklad k praktické výuce jim v průběhu prohlídky poskytl  zástupce pro praktické vyučování Ing. Marek Chládek. Senátoři byli mile překvapení kvalitou výrobků našich žáků uměleckých oborů a oboru Truhlář. 
 
Poděkování patří paní senátorce Ing. Vítkové za iniciativu při organizaci historicky první návštěvy pěti senátorů  na půdě naší školy.
 
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS