Fotogalerie - Máme 2 žáky v celostátním kole ENERSOLu 2015

Masarykova střední škola Letovice, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro Jihomoravský kraj, pořádala již 11. ročník přehlídky žákovských projektů na téma „Využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií a snižování emisí v dopravě“ ENERSOL 2015. Přehlídka se konala 3. března 2015 na Zámku Letovice, pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška, a ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž a Jihomoravským krajem.
Cílem projektu je zvýšit povědomí nejen žáků, ale i veřejnosti o spotřebě energií, možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech i ve firmách. Žáci ve svých projektech zařazených do hlavní kategorie "PRAXE" upozornili jak na problémy s elektroautobusy, PET lahvemi, ale také na klady slaměných  a plusových domů a zdrojů, které jsou již účelně využívány v praxi, např. tepelná čerpadla, fotovoltaika, spalování biomasy aj.

V této hlavní kategorii naši školu zastupovali čtyři prezentující z nihž se do týmu jihomoravského kraje dostal Karel Stria a Dalibor Přikryl, kteří svoji práci obhájili před porotou nejlépe. Oba jsou žáky učebních oborů (umělecký keramik, truhlář) a přesto se tohoto nelehkého úkolu zhostili na výtečnou. Do přehlídky ENERSOLu 2015 Jihomoravského kraje byly přihlášeny práce 11 žáků z různých škol v kategorii "Praxe", 4 žáků v kategorii "Inovace" a 2 v "Propagaci".
Jednotlivé prezentace zaujaly nejen nezávislou odbornou porotu, žáky a pedagogy z jednotlivých škol, ale i zástupce firem a veřejnosti. Součástí přehlídky byla již tradičně kategorie Inovace, která je zaměřena na myšlenky a předměty v praxi nenavštívitelné a kategorie tvůrčí - popularizační, kde se studentky z pedagogické školy Boskovice věnovaly předškoláškům v MŠ.

Tým složený z žáků v následující tabulce bude náš Jihomoravský kraj zastupovat 19.3.2015 v Mohelnici na kole celorepublikovém.

Přejeme jim hodně úspěchů a příjemné zážitky.

Ing. Marek Chládek

Video o akci začíná v minutáži 6:45

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS