Fotogalerie - Kam po maturitě? – Další kolo besed

 Kromě otázky „ Kam na Mikuláše?“ se - ve čtvrtek 5. prosince -studenti třídy EV4 a N4 zabývali i otázkou „Kam po maturitě“?

I tentokrát byla v Hudebně MSŠ velice příjemná, pohodová a veselá atmosféra, kterou silně podpořil tým vysokoškoláků. Svým bezprostředním vystupováním, prezentací a informacemi okořeněnými vlastními klipy, si získali velké sympatie studenti Provozně ekonomické fakulty a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Našim studentům předali spoustu důležitých informací o podmínkách přijetí ke studiu, o vlastním přijímacím řízení, o možnostech a průběhu studia v bakalářských a magisterských programech a oborech na jednotlivých fakultách, ale také o tom, co všechno obnáší „vysokoškolský život“ – což se týká prakticky jakékoliv VŠ. Kromě podrobných informačních materiálů, bylo možno získat ( za mírný poplatek 50,- Kč ) i sbírku příkladů z matematiky, která jistě bude pro naše studenty velkým přínosem - při přípravě k přijímacím zkouškám.

O tom, že o studium na Mendelově univerzitě mají někteří opravdový zájem, svědčí nejenom počet zakoupených příruček, ale také pokračující beseda s vysokoškoláky i po ukončení společné části. Současně s touto akcí probíhala i výstavka propagačních materiálů českých i zahraničních VOŠ a VŠ. A do 16. prosince budou v prostoru před Hudebnou nadále umístěny letáky a informační materiály, které jsou k dispozici všem našim studentům.

M. Vl.

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS