Fotogalerie - Besedy o Víře, kultuře a vzdělání

  Dokážeme filosofovat?

 
V průběhu měsíce listopadu probíhala - v rámci společenskovědních předmětů - celá řada aktivit, besed a také prezentací vlastních prací žáků.
 
Hlavním tématem byla tentokrát kultura, filosofie, ideologie a také význam víry – důvěry – v lidském životě.
 

K jedněm z nejzajímavějších akcí patřila i beseda, která se uskutečnila 20. listopadu v hudebně SOŠ.  Hostem byl mladý muž,  P. Petr Košulič, který bez problémů odpovídal i na všetečné dotazy studentů.
 
Víra je přesvědčení o něčem, o čemž nemáme žádné důkazy… Je tedy otázkou našeho rozhodnutí, zda budeme v něco věřit, zda budeme někomu důvěřovat, či ne..... Každý problém je možné vidět z různých úhlů pohledu…..
 
Z této besedy vzešla celá řada otázek….. méně odpovědí… V každém případě však byla impulsem k zamyšlení nad smyslem života a nad žebříčkem hodnot - které každý z nás uznává - i nad tím, proč je důvěra základem každého hodnotného vztahu…..
 
M. Vl.

 

Kam po maturitě?

 
Ve čtvrtek 21.11.2013 získali žáci maturitních tříd P2A, M4 a V4, nové informace o možnostech dalšího studia na středních, vyšších odborných a na vysokých školách.
 

V učebně V6 - v budově SOU - se uskutečnila prezentace studentů  ZF Mendelovy univerzity v Brně. Je jistě zajímavé, když žáci získají bezprostřední informace přímo od současných studentů, či absolventů, konkrétní fakulty VŠ.
 
Další, obdobná, akce se uskuteční ve čtvrtek 5.12.2013 - ve čtvrté vyučovací hodině - v hudebně SOŠ. Tentokrát půjde o prezentaci Provozně ekonomické a Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.
 

 M. Vl. 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS