:: Stužkovací večírek třídy PD3
22. prosince 2012

V sobotu 15. 12. 2012 se sešli žáci 3. ročníku dálkové formy studia oboru Podnikání, aby mohli být pasováni do řádu maturantů. Setkání třídy s několika vyučujícími se uskutečnilo v nekuřácké restauraci U Rudyho v Plačkově ulici v Boskovicích. [více zde]


:: Comenius 2012 - 2014

18. prosince 2012

Our school Masarykova střední škola is involved in a new project with a Romanian partner school Grupul Scolar Agricol Voinesti.
This project is called Green Energy for the Clean Earth and is... [více zde]


:: V Masarykově střední škole v Letovicích se opět kouzlilo

18. prosince 2012

Studenti zdejší školy měli možnost jako v loňském roce zhlédnout v hudebním sále školy vánoční besídku. Na 13.12. si ji připravili členové literárně - dramatického kroužku, kteří všem zúčastněným "vykouzlili" v tomto adventním čase příjemnou sváteční atmosféru... [více zde]


:: Soutěž pro žáky ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

13. listopadu 2012

V naší škole proběhla 20.11.2012 soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ z našeho regionu s názvem: „Ukážeme vám, co ve vás vězí“. Účastnící si mohli zábavnou formou vyzkoušet praktické dovednosti, které odpovídají studijním a učebním oborům vyučovaným v naší škole. Jednotlivé soutěže připravili vyučující odborných předmětů, úkoly žákům ZŠ vysvětlovali a zadávali studenti naší školy... [více zde]


:: Již pátá exkurze z projektu „Zelený most mezi školou a praxí“

13. listopadu 2012

Dne 8. listopadu 2012 se uskutečnila v rámci projektu další exkurze, která měla tentokrát široký rámec zaměření na obnovitelné zdroje energie.Žáci navštívili firmu AGROP NOVA. Nosným výrobním programem společnosti jsou vícevrstvé biodesky z jehličnatého řeziva a následná výroba dřevěných panelů pro nízkoenergetické a pasivní dřevostavby NOVATOP. Další zastávkou bylo Centrum ekologických aktivit Sluňákov, které sídlí v nízkoenergetickém domě, který využívá zejména principů solární architektury, velké tloušťky tepelných izolací, větrání se zpětným získáváním tepla a nově vybudovaného solárního systému. [více zde]


:: Hrátky se dřevem již po sedmé

13. listopadu 2012

Naši studenti, nábytkáři a truhláři, byli opět zapojeni do projektu Dřevo – materiál budoucnosti. Tuto tematickou soutěž u nás již tradičně připravujeme koncem října pro žáky okolních základních škol. Pro soutěžící, kterých se letos sešlo bez mála 90, bylo připraveno celkem 17 úkolů souvisejících s tematikou dřeva, této jedinečné obnovitelné suroviny ... [více zde]


:: My se nedáme aneb Zasedání Krajského parlamentu studentů

13. listopadu 2012

1. listopad 2012 byl pro nás studenty významným datem. Nejen proto, že je svátek Všech svatých, ale hlavně kvůli tomu, že probíhalo již druhé zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje. To se koná jednou ročně. Letos se uskutečnilo v Brně na Střední škole polytechnické. V KPDM jsou zapojeny tři desítky středních škol z Jihomoravského kraje... [více zde]


:: Udělení výroční ceny „Učitelka roku 2012“

13. listopadu 2012

Dne 7. listopadu 2012 převzala paní učitelka Alena Doskočilová výroční cenu „Učitelka roku“. Tuto cenu převzala z rukou ředitelky nadace Veronica Mgr. Jasny Flamikové a zástupce ředitelky nadace Lipka Brno Ing. Aleše Máchala na konferenci OZE v Brně. Osobně paní učitelce Doskočilové poblahopřála také Ing. Bc. Anna Hubáčková, vedoucí odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje... [více zde]


:: Otevření ORANŽOVÉ UČEBNY

13. listopadu 2012

23. října 2012 naše škola slavnostně otevřela zrekonstruovanou učebnu fyziky a odborných předmětů. Učebna tak získala moderní učební pomůcky pro výuku a experimenty z mechaniky, elektřiny, optiky i z mikrosvěta nebo astrofyziky. Názornější výklad umožní pedagogům dataprojektor s počítačem... [více zde]


:: Truhláři na veletrhu Pragoligna

26. října 2012

Každým rokem jedou naši žáci z oboru Truhlář na některý z odborných veletrhů, které ukazují novinky a kvalitní zavedené technologie z oblasti strojního zařízení, materiálů včetně přednášek a nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách. Letos to byla říjnová Pragoligna na Holešovickém výstavišti na kterou se vypravili především truhláři prvního a třetího ročníku. Začínající první ročníky získaly náhled do svého nábytkářského - truhlářského oboru, "třeťáci" pak shrnuly své poznatky pro přípravu na závěrečné zkoušky, které je letošní školní rok čekají. Spolu s malou prohlídkou Prahy tak prožili příjemný podzimní den vyplněný nejen jejich odbornou problematikou. [foto zde]


:: Navštívit Městskou knihovnu Letovice v těchto dnech se vyplatí…

12. října 2012

V prostorách čítárny jsou pořád k vidění modely historického nábytku – výrobky žáků naší školy. Výstavka je navíc doplněna o panenky v dobových kostýmech, které místní knihovně zapůjčila Knihovna Mokrá – Horákov (okres Brno – venkov). Autorkou nádherných kostýmů je paní Lenka Koplíková. Můžete si prohlédnout císařovnu Sissi, Františka Ferdinanda, římského legionáře, gotickou šlechtičnu a řadu dalších postaviček z historie. [foto zde]


:: Workshop učitelů v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí

28. června 2012

Konal se v úterý 26. června 2012 v prostorách letovického zámku a zúčastnili se jej zástupci středních škol zapojených do projektu z celé České republiky. [více zde]


:: ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA VÝSTAVKU MODELŮ HISTORICKÉHO NÁBYTKU DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

26. června 2012

V prostorách čitárny Městské knihovny v Letovicích na Tyršově ulici byla instalována výstavka prací žáků SOŠ a SOU - MŠP, Letovice.Jedná se o průřez nábytkovou tvorbou Evropy uplynulého tisíciletí. K vidění jsou malé modely hIitorického nábytku, četná grafická vyobrazení a časová osa jednotlivých slohových období.Materiály byly vytvořeny studenty naší školy v minulých letech a slouží jako vynikající učební pomůcky při výuce předmětu NÁBYTKOVÉ UMĚNÍ u studijního oboru NÁBYTKÁŘSTVÍ.
Výstava bude k vidění během celých letních prázdnin.
Ing. Mária Bašná

:: PRVNÍ ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍDY NS1
26. června 2012

V úterý 19. června 2012 o půl čtvrté jsem já a moji spolužáci v doprovodu dvou oblíbených učitelek nastoupili do vlaku a vyrazili jsme na zdlouhavou cestu. [více zde]


:: Slavnostní vyřazení absolventů rekvalifikačního kurzu „Zedník“ a „Elektronická komunikace“

26. června 2012

Dne 25. 6. 2012 v 15.00 hodin se uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů rekvalifikačního kurzu „Zedník“ a „Elektronická komunikace“. [více zde]


:: Převzali jsme Mezinárodní titul Ekoškola

26. června 2012

Ve čtvrtek 21. června 2012 zástupci školního ekotýmu převzali na slavnostním ceremoniálu v prostorách Valdštejnského sálu Senátu ČR vlajku a titul Ekoškola. [více zde]


:: I mezi prvňáky máme zdatné účtaře!

26. června 2012

Začátkem letošního června se zúčastnili žáci I. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání třídní soutěže ve znalostech účetnictví. [více zde]


:: Truhláři na výletě v Krkonoších!

21. června 2012

Třída T2 si jako svůj školní výlet zvolila čtyřdenní dobrodružnou výpravu do hor. [více zde]


:: K veřejnému dění nejsme lhostejní

21. června 2012

Ve středu 6. června 2012 proběhlo v rámci světového dne pro životní prostředí hned několik akcí. [více zde]


:: Jak se dá levně a ekonomicky vytápět město?

15. června 2012

To se měli možnost dozvědět studenti při exkurzi do míst, kde se skrytá energie zbytkové lesní biomasy a energie ze slaměných balíků využívá na vytápění a výrobu elektřiny do několika sídlišť v Třebíči. [více zde]


:: Získali jsme titul EKOŠKOLA!

12. června 2012

Školní Ekotým byl úspěšný a na základě auditu dne 18. května jsme získali mezinárodní titul Ekoškola. [více zde]


:: UNIV 2

11. června 2012

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poskytujeme tak široké veřejnosti a zvláště lidem vedeným na úřadech práce možnost rozšířit si vzdělání v oboru Truhlář, Zedník a Elektronické komunikaci. [více zde]


:: Slavnostní vyřazení maturantů

8. června 2012

V pondělí 4. června 2012 proběhlo na naší škole slavnostní vyřazení maturantů. Všem žákům končících ročníků – tříd NO4, S4, P2A, P2B bylo předáno maturitní vysvědčení a Europass. [více zde]


:: Vážení rodiče, vážení studenti a uchazeči o vzdělávání,

7. června 2012

sdělujeme vám, že v důsledku sloučení naší školy se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice (usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1453/11/Z 24 ze dne 22.9.2011), se od 1.7.2012 mění název naší školy na:
„Masarykova střední škola Letovice“.
Výuka všech oborů bude probíhat od 1.9.2012 v Letovicích.
JUDr. Sylvie Ducháčková, ředitelka školy


:: Nabídka volných pracovních míst

6. června 2012

přijmeme
- učitelku – učitele matematiky a fyziky
- učitelku - učitele odborných předmětů elektrooborů
- učitele odborného výcviku oborů elektro - silnoproud
Požadavky:
- dle zákona č.563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících v platném znění
- podrobnější informace na tel. 516 474 878 kl.121 - Ing. Helena Marešová (učitel M,F a odborných předmětů), Ing. Josef Šafránek tel. 516747878 kl.114 (učitel odborného výcviku).
Přihlášku do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu a kopií dokladů o vzdělání je nutno doručit na výše uvedenou adresu školy do 19. června 2012.


:: POZOR!!! Nabízíme ještě volná místa

28. května 2012

Nabízíme ještě volná místa v těchto oborech: [více zde]

Přihlášky můžete podávat průběžně, bližší informace podá na tel.: 516 474 878 nebo mob.: 608 861 173 pí Krautová


:: Novinky v realizaci projektu Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník CZ.1.07/1.1.02/02.0034

28. května 2012

Od 1. března 2010 probíhá u nás na škole projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník, který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je zkvalitnění, zpřístupnění a zjednodušení výuky těchto technických oborů. [více zde]


:: Pavel Horáček na mezinárodní konferenci Enersol 2012

14. května 2012

Mezinárodní finále projektu Enersol 2012 se konalo v rozkvetlém městě Hradci Králové v nově rekonstruovaných prostorách Krajského úřadu ve dnech 26-27.dubna 2012. Ze všech škol Jihomoravského kraje zapojených do projektu se konference s přehlídkou prací zúčastnili pouze zástupci naší a brněnské školy. [více zde]


:: Pilotáže Zedník a Elektronická komunikace

26. dubna 2012

Škola zahájila v minulých dnech pilotní ověřování dalších dvou vzdělávacích programů pro dospělé. Do školních lavic se tak po letech vrátilo 20 zájemců o vzdělávání v oblasti stavebnictví a ICT. Vzdělávací programy byly vytvořeny projektovým týmem školy „na míru“ našim uchazečům, protože vzdělávání dospělých (mnohdy starších lidí) má svá specifika.
Přejeme našim frekventantům hodně elánu !
Ing. M. Bašná


:: Truhlář JUNIOR 2012
 4. května 2012
 

Soutěž o nejlepšího truhláře Jihomoravského kraje.
1. místo - Dominik Barák
7. místo - Michal Filip
[více zde]

   

:: Výlet na Špilberk

26. dubna 2012

Žáci třetího ročníku oboru truhlář se rozhodli strávit spolu poslední společný výlet. Aby znali své blízké okolí, vydali se poznat část historie do Brna.  [více zde]


:: V rámci akce "MEZILIDSKÉ VZTAHY nebo STOP ZÁVISLOSTEM"

26. dubna 2012

Probíhaly v měsíci březnu a dubnu na naší škole takzvané „PREZENTAČNÍ ČTVRTKY“. [více zde]


:: Okresní kolo SOČ

26. dubna 2012

Dne 13. dubna 2012 se konalo v Blansku Okresní kolo SOČ. [více zde]


:: Přednáška MUDr. Radima Uzla

24. dubna 2012

V úterý 17. 4. 2012 jely třídy druhého ročníku na přednášku „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“ přednášené doktorem Uzlem do blanenského kina. [více zde]


:: ÚČETNICTVÍ PRO ŽÁKY OBORU „PODNIKÁNÍ“ NENÍ ZÁHADOU

20. dubna 2012

Ve dnech 11. a 12. dubna 2012 soutěžili žáci II. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání ve znalostech účetnictví, které získali během svého dvouletého studia v naší škole. Žáci řešili například účetní případy z oblasti účtování nákupu materiálu včetně vedlejších pořizovacích nákladů, prodeje materiálu, pořízení zboží z tuzemska i zahraničí či účtování příjmu společníka atd. [více zde]


:: Letovický zámek hostil přehlídku projektů Zeleného mostu

18. dubna 2012

Třináct vybraných žáků, kteří prezentovali své projekty se svého úkolu zhostilo na výbornou. Ostatní žáci však nezaháleli a na každé odborné téma z oblasti biomasy jako obnovitelného zdroje energie, zpracovávali odpovědi, které byly po každém vystoupení vyhodnocovány. [více zde]


:: PŘEDNÁŠKA Z OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

10. dubna 2012

V pátek dne 30. 3. 2012 se žáci II. ročníku oboru „Podnikání“ a žáci 4. ročníku oboru „Nábytkářství“ setkali s panem Martinem Ženatou, který je přehledně seznámil s možnostmi ochrany rodiny, podnikání, domova či globálních podnikatelských rizik. [více zde]

:: Se zimou jsme se rozloučili na Pradědu
5. dubna 2012

I v letošním školním roce se žáci SOŠ a SOU v Letovicích vypravili na lyžařský kurz. Po loňských dobrých zkušenostech vedoucí kurzu Mgr. I. Petrů zvolila opět meku Jeseníků – Praděd. Ubytovaní jsme byli na horské chatě Barborka, přímo pod vrcholem nejvyšší hory Jeseníků. [více zde]


:: A na Moto GP do Brna pojede…

29. března 2012

Při soutěží SUSO (Soutěž učňů stavebních oborů) v Hradci Králové si volnou vstupenku na Moto GP v Brně vyvrtal časem pod 12 sekund Stanislav Škrabal, učitel odborného výcviku, v soutěži pořádané společností DeWalt, určené pedagogům. Vše spočívá v zavrtání pěti vrutů do dřevěné desky na čas. Nejrychlejší získává volnou vstupenku na Moto GP v Brně. Vstupenka je třídenní včetně vstupu do paddocku a malého občerstvení přímo na stánku DeWalt.
Gratulujeme a přejeme příjemný zážitek!


:: Naši nábytkáři sledovali trendy nábytku na veletrhu ve Vídni

28. března 2012

Nové materiály, kování, osvětlení nábytku a celkového jeho futuristické nebo zcela naturistické zpracování ukázal nejen studentům, jakým směrem se vydává náš obor. [více zde]


:: Úspěch v národní přehlídce Enersol 2012 – 3. místo Jihomoravského kraje v družstvech a 4. místo v jednotlivcích

28. března 2012

[více zde]


:: Vzdělávací akce „Ekologie a my aneb jak se stát Ekoškolou“

28. března 2012

Dne 21. března 2012 se v Kulturním domě Letovice konala vzdělávací akce „Ekologie a my aneb jak se stát Ekoškolou“, kterou pořádal Ekotým SOŠ a SOU – MŠP Letovice. [více zde]


:: Exkurze stavařů na betonárku a obalovnu firmy DEAS, spol. s r. o.

28. března 2012

Už tradičně žáci čtvrtého ročníku oboru Stavebnictví měli šanci vidět, jak vypadá a funguje betonárka a obalovna firmy Deas, spol. s r. o., která se nachází v Boskovicích. [více zde]


:: 16. ročník soutěže SUSO - 1. místo truhlářů, 5. místo zedníků
 27. března 2012
 

Regionálního kola 16. ročníku soutěže SUSO (soutěže učňů stavebních oborů) na výstavě STAVBA A ZAHRADA v Hradci Králové ve dnech 23. a 24. března 2012 se zúčastnily dva týmy studentů druhého ročníku. [více zde]

   

:: Vážené uchazečky a uchazeči o studium, vážení rodiče,

23. března 2012

děkujeme vám za zájem o odborné vzdělávání v zajímavých a perspektivních oborech naší školy. Zároveň připomínáme, že po sloučení a převzetí oborové nabídky SŠUPT Velké Opatovice 1.7.2012 se nabídka vzdělávání rozšíří o umělecké a elektrotechnické obory.
Dovolte, abychom vás informovali o aktuální změně právní úpravy týkající se přijímacího řízení. Dochází k ní bohužel v době, kdy přijímací řízení již bylo zahájeno. Jedná se o vyhlášku č. 86/2012 Sb., která mění vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která je účinná dnem vyhlášení, tj. 20.3.2012. Změna se týká uchazečů o nástavbové studium, neboť uvedená vyhláška sjednotila termíny pro přijímací zkoušku do všech typů studia. Sděluji vám, že se proto mění termín přijímací zkoušky pro uchazeče o nástavbové studium Podnikání. Neplatí tedy původní květnové termíny pro zkoušku (2. a 3. května) a zkouška proběhne 23. dubna nebo 25. dubna 2012, jeden z uvedených termínů si uchazeč zvolí. Budeme se snažit všechny uchazeče o nástavbové studium urychleně kontaktovat, vzhledem k blížícímu se termínu však prosíme ty z nich, pro které je to možné, aby se dostavili na sekretariát naší školy a provedli změnu ve zvoleném termínu zkoušky na přihlášce.
Děkujeme.                 JUDr. Sylvie Ducháčková, ředitelka školy

     
  Vážení uchazeči o vzdělávání, sdělujeme vám, že bylo schváleno sloučení naší školy se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice ke dni 1.7.2012. Naše škola bude nástupnickou organizací a ponese název „Masarykova střední škola Letovice“. Nabídka vzdělávacích oborů obou stávajících škol pro šk.r. 2012/2013- (zde)
Přijímací řízení vzhledem k termínu sloučení ještě proběhne odděleně na obou školách, tzn., že přihlášky budou uchazeči podávat do příslušných oborů na jednotlivé školy, bližší informace o přijímacím řízení najdou na jejich webových stránkách. Během letních prázdnin pak dojde k sestěhování a výuka všech oborů bude probíhat od 1.9.2012 v Letovicích.

JUDr. Sylvie Ducháčková, ředitelka školy
 
     

:: „MEZILIDSKÉ VZTAHY“ a „STOP ZÁVISLOSTEM“

14. března 2012

[více zde]


:: Naši volejbalisti jsou druzí na okrese

9. března 2012

V tomto školním roce jsme byli opět pověřeni Okresní radou AŠSK pořádáním okresního kola SŠ v odbíjené chlapců. Přebor proběhl v letovické sportovní hale 7.3.2012 za účasti 6 družstev. Ta byla losem rozdělena do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na 2 vítězné sety.[více zde]


:: POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI

9. března 2012

[více zde]


:: Prevence rakoviny

9. března 2012

O tom, že žáci naší školy dovedou být pozornými posluchači, svědčí kladný ohlas na přednášku Prevence rakoviny, kterou absolvovali dne 6. března. [více zde]


:: Výsledek doplňujících voleb do školské rady

8. března 2012

Dne 8.3.2012 proběhly volby do školské rady SOŠ a SOU – MŠP Letovice s tímto výsledkem: [zde]


:: Zahájení ověřování rekvalifikačního vzdělávacího programu

6. března 2012

Pátého března bylo zahájeno ověřování rekvalifikačního vzdělávacího programu – Truhlář nábytkář. Výuka modulu "Obrábění a spojování dřeva" v rozsahu 100 hodin bude probíhat 3x týdně v odpoledních hodinách převážně ve školních dílnách formou praktických cvičení pod vedením kvalifikovaných lektorů. Absolventi získají "Osvědčení o absolvování vzdělávacích modulu". Modul je součástí 6 modulů o celkové hodinové dotaci 300 hodin po jejihž absolvování je možné se přihlásit k "Závěrečným zkouškám" oboru Truhlář. [vice zde]


:: Naše škola získala dotaci téměř 1 300 000 Kč na zkvalitnění podmínek výuky

5. března 2012

V rámci výzvy „EU peníze středním školám“, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , získala naše škola dotaci téměř 1300 000 Kč na zkvalitnění a zefektivnění podmínek výuky prostřednictvím ICT technologií, na podporu rozvoje odborných kompetencí žáků a na mentoringové aktivity. [vice zde]


:: Přehled prací SOČ, které postupují do okresního kola

5. března 2012

Prezentace odborných prací. Dne 28. února 2012 se na naší škole konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. [vice zde]


:: Literatura a angličtina zábavně

2. března 2012

Žáci studijních i učebních oborů školy měli opět nezapomenutelné kulturní zážitky. Naši školu totiž navštívilo "Divadélko pro školy" z Hradce Králové s programem "Divadelní cestopis" a společnost The Bear Educational Theatre s anglickým představením. [vice zde]


:: Kurz - Elektronická komunikace

2. března 2012

V dubnu 2012 začíná pilotní běh vzdělávacího kurzu pro dospělé z oblasti ICT - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE. Více informací pod ikonou KURZY PRO DOSPĚLÉ.   [vice zde]


:: Kandidáti do školské rady – doplňovací volby 2012

29. února 2012

Doplňovací volby do školské rady se budou konat 8. března 2012. Seznam kandidátů [ zde ]


:: Náš student vyhrál krajské kolo Enersolu 2012

28. února 2012

Krajské kolo 8. ročníku ENERSOL 2012 pro naši školu dopadl velmi přívětivě. Po několika letech, kdy naši studenti zaujímali 2., 3. nebo další "bramborová" místa spřehledem vyhrál a pobavil Pavel Horáček student 2. ročníku s prací Solární ohřev vody – koupaliště Rusava. [více zde]


:: Maturitní šerpovací ples tříd S4 a NO4

28. února 2012

Stejně jako i minulý rok i letos čtvrté ročníky maturitních oborů Stavebnictví, Nábytkářství a Obchodně podnikatelské činnosti pořadali svůj společný ples. Akce organizovaná především samotnými studenty v Kulturním domě v Letovicích proběhla v pátek 17.2.2012. [více zde]


:: PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY OBORŮ STAVEBNICTVÍ A ZEDNÍK ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

27. února 2012

Již druhým rokem probíhá u nás na škole projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (reg. č. CZ.1.07/1.1.02/02.0034), který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je zkvalitnění, zpřístupnění a zjednodušení výuky těchto technických oborů. [více zde]


:: UŽ ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE V ÚČTOVÁNÍ!

27. února 2012

Dne 20. února 2012 proběhla soutěž v účtování, které se zúčastnily žákyně 4. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost. Soutěžící žákyně musely uplatnit mnohé zkušenosti získané v průběhu studia předmětu „Účetnictví“ v naší škole a vyřešit bezmála 80 účetních případů za 90 minut. [více zde]

:: VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI SOŠ A SOU – MŠP LETOVICE
14. února 2012

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 11024/12/R150, kterým došlo ke změně počtu členů školské rady z šesti na devět a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem, vyhlašuji doplňující volby do školské rady zřízené při SOŠ a SOU – MŠP Letovice. [více zde]


:: Beseda o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce

14. února 2012

Dne 12. 1. 2012 se v hudebně naší školy uskutečnila beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. Beseda na téma „Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce“ byla určena žákům končících ročníků, tj. třídám NO4, S4, T3, Z3, P2A a P2B. [více zde]


:: Beseda o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce

14. února 2012

Dne 12. 1. 2012 se v hudebně naší školy uskutečnila beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. Beseda na téma „Možnosti uplatnění absolventů na trhu práce“ byla určena žákům končících ročníků, tj. třídám NO4, S4, T3, Z3, P2A a P2B. [více zde]


:: Recyklohraní

13. února 2012

Od začátku školního roku 2011/2012 se naše škola zúčastnila už dvou úkolů recyklohraní. Tyto dva úkoly byly nazvány Sběrný dvůr a Křížovka. [více zde]


:: WORKSHOP projektu Zelený most

30. ledna 2012

V úterý 24. ledna 2012 se v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí uskutečnil WORKSHOP, kterého se zúčastnilo 72 žáků ze 3 škol Jihomoravského kraje. Obsah modulu Biomasa, který je zpracováván našimi pedagogy, byl hlavním tématem odborných přednášek. Součástí Workshopu byla práce žáků s odbornou literaturou při zpracovávání pracovních listů. Dále stavěli modely z fotovoltaických stavebnic a prohlédli si energetický systém naší školy.


:: SOUTĚŽ V PSANÍ NA PC HMATOVOU METODOU

26. ledna 2012

V průběhu měsíce ledna proběhla v jednotlivých ročnících oboru Obchodně podnikatelská činnost a oboru Ekonomika a podnikání soutěž v psaní na PC hmatovou metodou.  [více zde]


:: Zveme Vás na výstavu studentských výrobků do Městské knihovny Letovice!

20. ledna 2012

Již čtvrtý ročník Týdne stavebnictví a bydlení přinesl pro studenty oboru Nábytkářství zajímavou a přínosnou aktivitu. V projektovém týdnu si studenti vyzkoušeli netradiční výuku, kde mohli plně uplatnit vlastní kreativitu a využít své znalosti z oblasti interiérové tvorby. [více zde]


:: POZOR – MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!

17. ledna 2012

REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY TRUHLÁŘ A ZEDNÍK ZDARMA! (v hodnotě 10 000Kč). Využijte jedinečnou příležitost, která se již nebude opakovat! [více zde]


:: Krajský parlament dětí a mládeže v Brně jednal

10. ledna 2012

Dne 14. 12. 2011 se uskutečnilo další setkání delegátů Krajského parlamentu dětí a mládeže v Brně (KPDM). Tohoto jednání se zúčastnila předsedkyně našeho školního parlamentu studentů (ŠPS) Karolína Girgová ze třídy E3 a zapisovatelka ŠPS Monika Alblová ze třídy P1A. Obě žákyně podaly informaci o průběhu brněnského jednání na schůzce delegátů našeho ŠPS dne 6. ledna 2012. Předmětem krajského jednání bylo po úvodních aktivizačních hrách zejména projednání a schválení Volebního řádu Krajského parlamentu dětí a mládeže v Brně, dále seznámení se se Statutem národního parlamentu dětí a mládeže a Jednacím řádem Národního parlamentu dětí a mládeže. Další setkání delegátů KPDM se uskuteční dne 18. 1. 2012. Za naši školu se jednání zúčastní předsedkyně ŠPS Karolína Girgová a delegát ŠPS Pavel Horáček ze třídy E2. Na výjezdní zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže mládeže v Brně pojede Pavel Horáček (bude uspořádáno na jaře, zatím přesný termín není znám).

Autorka: Ing. Jana Plchová, koordinátorka ŠPS .


:: Vánoce v literatuře a v hudbě

3. ledna 2012

Netradičně byly pojaty hodiny českého jazyka a literatury poslední týden před Vánocemi. O zpestření hodin ČJ a literatury se postarali žáci sami. [více zde]


:: Škola žila předvánočním "TÝDNEM STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ"

29. prosince 2011

Již čtvrtý ročník "Týdne stavebnictví a bydlení" obohatil školní dění odbornými přednáškami a praktickými ukázkami stavebních a nábytkářských firem; módní přehlídkou; přehlídkou žákovských projektů; výstavou prací žáků ZŠ a MŠ na vánoční témata; soutěží pořádanou pro družstva ze ZŠ a v neposlední řadě i vánoční besídkou v tělocvičně školy. Fotografie vám dění více přiblíží. [více zde]


:: Menší podzimní akce

28. prosince 2011

Beseda o šikaně, kyberšikaně a drogové závislosti; Školou prošel sv. Mikuláš s čerticemi; Vybojovali 3 místo ve florbale [více zde]


:: Předvánoční posezení v Dermontu

28. prosince 2011

Tato již tradiční předvánoční akce se pro zájemce z řad vyučujících školy uskutečnila dne 15. 12. 2011 v salónku hotelu Dermot v Letovicích. [více zde]


:: Stužkovací večírek třídy P2B

28. prosince 2011

V pátek dne 9. 12. 2011 v 18.00 hodin se sešli naši budoucí maturanti – žáci třídy P2B oboru Podnikání – v nekuřáckém salónku hotelu Dermot v Letovicích, aby společně prožili pro ně významnou společenskou událost – stužkovací večírek[více zde]


:: Vánoční kouzlení

22. prosince 2011

Vánoční program nejen v rámci posledních hodin českého jazyka před Vánocemi, ale i u příležitosti tradičně pořádaného "Týdne stavebnictví a bydlení", který se konal letos na SOŠ a SOU v Letovicích v době od 19. - do 22.12., vykouzlil opravdu báječnou vánoční atmosféru pro všechny žáky i vyučující naší školy. [více zde]


:: Získali jsme "Oranžovou učebnu" na výuku fyziky

22. prosince 2011

Projekt na popularizaci fyziky " Fyzika vážně nevážně" byl schválen a škola byla vybrána odbornou porotou společnosti ČEZ jako jedniná ze škol v Jihomoravském kraji. Děkujeme všem studentům, pedagogům a veřejnosti, kteří přispěli svými 365 hlasy pro naše video a tím i k uznání grantu ve výši 200 000 Kč na Oranžovou učebnu. Marek Chládek [více zde]


::
Program TÝDNE STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ
6. prosince 2011

SOŠ A SOU - MŠP Letovice, Tyršova 500 ve spolupráci s městem Letovice pořádá ve dnech 19. - 22. prosince 2011 - TÝDNE STAVEBNICTVÍ A BYDLENÍ [více zde]


:: Seminář Enersol 2012 byl v duchu pasivních domů

6. prosince 2011

Tohoto již 8. ročníku projektu se zúčastnilo rekordních 86 studentů a pedagogických pracovníků z 9 škol JmK. Nově se do projektu zapojili zástupci se SŠUPT Velké Opatovice. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací přehlídky, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Přítomní shlédli prezentaci na téma „Biodomy, přednášku z Centra pasivního domu v Brně a prezentaci na téma Energetický systém školy, spojený s názornou ukázkou obnovitelných zdrojů energie, které jsou na SOŠ a SOU – MŠP Letovice plně funkční. [více zde]


:: Spolupráce se SŠ uměckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice se rozvíjí

1. prosince 2011

V prostorách budovy SOŠ Letovice je umístěna výstavka prací žáků SŠ uměleckoprůmyslové a technické z Velkých Opatovic, obor keramik.[více zde]

:: Odborná přednáška z pojišťovnictví
1. prosince 2011

V pátek 25. listopadu 2011 byla pro žáky 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání uspořádána odborná přednáška z oblasti pojišťovnictví. Přednáška byla realizována díky vstřícnosti a ochotě bývalého absolventa školy pana Martina Ženaty. [více zde]


:: Tradiční přespolní běh

22. listopadu 2011

Tradičně prvním sportovním přeborem, kterého se naše škola zúčastňuje, je Okresní kolo středních škol v přespolním běhu. Též tradičně tuto akci pořádá OA a SzŠ Blansko. Na sklonku září se na startu závodu odprezentovalo 50 závodníků z 8 středních škol - mezi nimi 6 běžců z naší školy. Na náročné, 5km trati, si reprezentanti naší SOŠ a SOU vedli velmi dobře: Lukáš Miksan (N2) obsadil 4.místo, Jakub Šafář (S3) 5.místo, 13. skončil Jaromír Komárek (Z3) a 24. Milan Štrof (T2). Tito čtyři atleti se zasloužili o to, že naše škola skončila na výborném 2.místě! Porazila nás pouze SOŠ a SOU A.C.Boskovice, třetí potom skončilo Gymnázium Blansko.


:: Máme zástupce v Krajském parlamentu dětí a mládeže

11. listopadu 2011

Dne 3. 11. 2011 se zúčastnilo pět členů našeho školského parlamentu studentů (dále ŠPS) jednání Krajského sněmu mládeže v Brně v aule SŠP na ulici Jílová 36g. Celkem se zde sešlo 58 zástupců mládeže z 12 středních škol z Jihomoravského kraje s cílem založit Krajský parlament dětí a mládeže pro náš kraj, což se podařilo. [více zde]


:: Další kroky ekotýmu nejen k získání titulu Ekoškola

11. listopadu 2011

I v letošním školním roce ekotým nezahálí a snaží se snížit ekologický dopad školy na životní prostředí a zlepšit prostředí ve škole a jejím okolí. Loňský rok zakončený ekoolympiádou pro ZŠ přinesl spoustu nápadů, jak těchto cílů dosáhnout, a v současnosti jsou tyto nápady realizovány. [více zde]

:: POMOZTE NÁM ZÍSKAT ORANŽOVOU UČEBNU! HLASUJTE PRO VIDEOKLIP NAŠÍ ŠKOLY !
3. listopadu 2011

Chceme učit fyziku atraktivněji, proto jsme vypracovali projekt výuky v Oranžové učebně. Finanční prostředky na ni můžeme získat od energetické společnosti ČEZ. V Oranžové učebně chceme nejen rozvíjet znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ale především představit žákům fyziku jako zajímavou, potřebnou a dobrodružnou vědu. Inspirováni jednou z nejnavštěvovanějších přednášek na MU v Brně s názvem „Zajímavá fyzika“, chceme při výuce používat i bizarní a netradiční pokusy a do jejich přípravy a tvorby zapojit žáky. Nebudou tak pouhými posluchači, ale přímo spoluautory a každý se pak na chvíli stane aktivním fyzikem. Prostředky na zřízení Oranžové učebny získá škola, jejíž videoklip získá v daném regionu nejvíc hlasů. Můžete nás podpořit hlasováním 25.listopadu do 23.59 hod. pro náš videoklip „Výuka snů fyziky“ na stránkách do http://ucebny.cezregionum.cz/ . Hlasování je spuštěno od 3.11. 2011.

Děkujeme za vaši podporu!


:: SOUTĚŽILI VE ZNALOSTECH ÚČETNICTVÍ

25. října 2011

V měsíci říjnu 2011 si žáci II. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání ověřili svoje znalosti účetnictví v mezitřídní soutěži. Nejvyššího počtu bodů dosáhl žák Jan Havlíček ze třídy P2A, který současně patřil i k nejrychlejším soutěžícím. [více zde]


:: Adaptační kurz

24. října 2011

Adaptační kurz se konal v Rekreačním centru Březová – Rokytnice nad Rokytnou od 26.9. do 27. 9. 2011. Zúčastnili se ho 27 žáků tříd T1 a NS1. [více zde]


:: Návštěva Wood-tecu 2011

24. října 2011

Wood-tec je mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Výrobci, odborníci, učitelé, studenti a žáci, kteří mají ke dřevu srdečně blízko nemohli na této akci chybět, a tak Vám nabízíme malý náhled na tuto meku dřevooborů. [více zde]


:: Dřevo-materiál budoucnosti

24. října 2011

Opět jsme ve škole uvítali žáky okolních základních škol. Konal se již 6.ročník tematické soutěže Dřevo-materiál budoucnosti, kterou každoročně připravuje předmětová komise „dřevo“. Letošní ročník se opět vydařil, děti ze ZŠ byly bezvadné, nadšeně spolupracovaly. [více zde]


:: Hodnocení soutěže TGM

20. října 2011

Úspěch naší školy - život, dílo a odkaz pro současnost  [více zde]


:: Nejúspěšnější žáci získali Osvědčení Hospodářské komory ČR.

17. října 2011

Dne 13. října 2011 byli v Praze oceněni nejlepší absolventi oboru Truhlář. [více zde]


:: Vynikající sportovní úspěch na mistrovství ČR v disciplíně K1

7. října 2011

Dne 1. 10. 2011 se uskutečnilo v pražské Spartaaréně mistrovství ČR v disciplíně K1. Ve váhové kategorii do 63,5 kg se mistrovství ČR zúčastnil i náš žák Martin Bednář ze třídy P2B. [více zde]


:: Zástupci školy přednášeli na mezinárodní konferenci ET 2020 Education & Training

5. října 2011

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve dnech 12. až 13. září 2011 pořádalo v Národní technické knihovně v Praze mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo přivést k jednomu stolu školy, jejich zřizovatele a zástupce firem. Této akce se zúčastnila Veronika Vašková, studentka 4. ročníku Pozemního stavitelství se svým projektem Biodomy, který byl součástí Enersolu 2011 a dále Ing. Jaroslav Doskočil s projektem Energetický systém školy. [více zde]


:: Exkurze za vznikem ohýbané židle

5. října 2011

Málokterý nábytek se dnes vyrábí stejně jako před 150 lety. U toho ohýbaného z Bystřice pod Hostýnem je to ale tak. Technologie se od začátku výroby prakticky nezměnila, nábytek má ale moderní design. I proto je o výrobky společnosti TON zájem na celém světě. [více zde]


:: Náš školní -"EKOWEB" opět s novinkami

3. října 2011

Stránky školy, které se věnují ekoaktivitám na škole byly doplněny o řadu nových částí. Především ve fotogalerii přibyly snímky z ENERSOLu 2011 - Mezinárodní konference ČR v Liberci a SR v Trnavě, dále pak z exkurzí projektu Zelený most do Rusavy a Hostětína. Podívejte se ... [více zde]


:: Oslava 80-tého výročí školy

28. září 2011

Oslava proběhla dne 23. září 2011 za přítomnosti čelních představitelů města a zřizovatele školy – Jihomoravského kraje, současných i bývalých zaměstnanců školy, zástupců škol a dalších hostů. [více zde]


:: 1. místo ve finále celostátní soutěže - SUSO

25. září 2011

Družstvo zedníků (Jaroslav Fischer a Michal Toman) se umístilo na prvním místě v celostátní soutěži SUSO ( Soutěž učňů stavebních oborů). [více zde]


:: 3. místo na celostátní soutěži - MACHŘI ROKU 2011

20. září 2011

Družstvo truhlářů se umístilo na velice pěkném třetím místě v konkurenci 27 škol z celé republiky. [více zde]


:: Po stopách prince Charlese do ekovesnice Hostětín

14. září 2011

"Ekotým" školy, složený z žáků různých oborů a aktivních v oblasti enviromentální a ekologické na škole, vyjel na exkurzi do ekovesnice v Bílých Karpatech - do Hostětína. Zde shlédli celou řadu zajímavých počinů institutu Veronica, která zde vybudovala vzdělávací centrum. Seznámili se tak s pasívním domem - ubytovnou, solárními a fotovoltaickými články, tepelným čerpadlem, rekuperační větrací jednotkou, ekomoštárnou zdejších plodů u které ochutnal mošt i britský princ Charles. Podívali se do obecní výtopny na biomasu - štěpky a do kořenové čistírny odpadních vod, která zvládá vše bez chemie, hluku i bez zápachu. [více zde]


:: Exkurze truhlářů a nábytkářů za vznikem ohýbané židle

12. září 2011

V polovině září se vypravili žáci oboru Truhlář a Nábytkářská a dřevařská výroby do Bystřice pod Hostýnem. Zde se v závodě TON vyrábí nábytek z ohýbaného dřeva, který proslavila celosvětově známá a 150let stále vyráběná židle č. 14. Zrod židlí zvaných thonetky žáci viděli od výroby dřevěných hranolků, přes zajímavé ruční ohýbání a CNC obrábění až po konečnou povrchovou úpravu stříkáním robotem a očalounění.


:: Vykoupali se ve fototermickém bazénu

12. září 2011

V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí vyjeli vybraní žáci školy na exkurzi do Hostýnských vrchů. Zde navštívili mezi horami obec Rusava s venkovním koupalištěm, které využívá pro ohřev vody u nás nejstarší a svými rozměry jedinečné solární vyhřívání. Voda byla opravdu teplá, o čem se přesvědčili odpoledním vykoupáním. [více zde]