Převzali jsme Mezinárodní titul Ekoškola

Ve čtvrtek 21. června 2012 zástupci školního ekotýmu převzali na slavnostním ceremoniálu v prostorách Valdštejnského sálu Senátu ČR vlajku a titul Ekoškola. Ekoškola (Eco-Schools), jehož hlavním koordinátorem v České republice je Sdružení Tereza, je mezinárodní program, ve kterém se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci dopadu škod na životní prostředí ve čtyřech oblastech - třídění odpadů, úsporné využívání energií a vody, zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

 

Tohoto úspěchu jsme dosáhli zásluhou cílevědomé práce nejen školního ekotýmu a koordinátorů programu, ale i mnoha dalších žáků, pedagogů a zaměstnanců školy, za což jim náleží velký dík.

 

Získáním titulu však práce na projektu nekončí, neboť titul se uděluje jen na dva roky a pak se musí znovu obhajovat. Nevadí, už teď máme řadu podnětů, co by se v naší škole v této oblasti ještě dalo zlepšit.