INFORMACE  O AKCI :

 

  

„MEZILIDSKÉ VZTAHY“  a   STOP  ZÁVISLOSTEM

 

( Cíl akce:  Posílit osobnostní a sociální rozvoj žáků, podpora spolupráce, tolerance a vzájemného respektu. )

 

Od pondělí 19. března 2012 bude

HUDEBNĚ  SOŠ volně přístupná VÝSTAVA prací žáků.

 

Učitelé mohou ve svých hodinách s jednotlivými třídami výstavu navštívit.

Žáci mají možnost i individuálního přístupu o přestávkách!!!

 

HLASOVÁNÍ o nejzajímavější KOLÁŽ bude probíhat do konce března.

( Hlasovací schránka je umístěna přímo v hudebně. )

 

PŘEHLÍDKOVÉ  ČTVRTKY  22. 3. a 29. 3. 2012  přehlídky jednotlivých PREZENTACÍ (elektron. podoba)

 

Oficiální účast tříd:

( Souvislá prezentace všech soutěžních prací.)

 

22. 3. 2012   čas: 9.45 - 11.30 - Třída Z1 ( dozor vyučující )

 

29. 3. 2012   čas: 9.45 - 11.30 - Třída T1 ( dozor vyučující )

 

Mimo tyto časy je možno od 8.00 do 15.00 hod. zhlédnout  libovolné prezentace – dle domluvy. ( Celkem je jich 18. )

 

( Pokud se třída domluví s vyučujícím a bude mít zájem o účast v určitém čase, je možná rezervace míst – do 21.3.! )

                                                                                                Vl.

DSCF0531

DSCF0532

DSCF0536

DSCF0538

DSCF0539

DSCF0547

DSCF0551

DSCF0556

DSCF0558

DSCF0560

DSCF0561

DSCF0563

DSCF0568