ENERSOL 2012 - Seminář

Vzdělávací seminář ENERSOL 2012

 

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil 29. listopadu 2011

v Regionálním vzdělávacím centru JmK v SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Tohoto již 8. ročníku projektu se zúčastnilo rekordních 86 studentů a pedagogických pracovníků z 9 škol JmK. Nově se do projektu zapojili zástupci se SŠUPT Velké Opatovice. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací přehlídky, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Přítomní shlédli velmi zajímavou a poutavou prezentaci Veroniky Vaškové ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice na téma „Biodomy“. Veronika, která se se svou prací v rámci projektu Enersol 2011 účastnila loňského národní přehlídky v Jihlavě, národní konference v Liberci, mezinárodní konference na Slovensku a mezinárodní konference ET 2020 Education & Training v Praze, mohla přítomným nejlépe a nejvěrohodněji přiblížit přínos projektu pro žáky.

Součástí semináře byla velmi poutavá přednáška pana Ing. Juraje Hazuchy z Centra pasivního domu v Brně spojená s videoprojekcí a prezentací na dané téma.

Závěr semináře byl věnovaný prezentaci Ing. Jaroslava Doskočila na téma Energetický systém školy, spojený s názornou ukázkou obnovitelných zdrojů energie, které jsou na SOŠ a SOU – MŠP Letovice plně funkční.

Alena Doskočilová

 


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |  Ekoskola skin by Chládek  |  Ekoškola