Soutěž pro žáky ZŠ - Dřevo materiál budoucnosti 2011

6. ročník soutěže: Dřevo - materiál budoucnosti

18. října 2011 jsme opět ve škole uvítali žáky okolních základních škol. Konal se již 6.ročník tematické soutěže Dřevo-materiál budoucnosti, kterou každoročně připravuje předmětová komise „dřevo“.

Cílem projektu je podpořit ekologické cítění mládeže a prezentovat naši jedinou obnovitelnou surovinu – dřevní hmotu.

Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, kdy soutěžící družstva v týmu plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Studenti rovněž přidělují body, vyhodnocují soutěž, vyřizují cestovní výlohy našich hostů, zajišťují svačiny, nápoje a věnují se jako hostitelé i doprovodu soutěžících. Učitelé pak fungují jako koordinátoři. Tato koncepce se nám velmi osvědčila, studenti projekt přijali za svůj a plní velmi zodpovědně svěřené aktivity. Ve výborné atmosféře plné smíchu se všichni zúčastnění učí pracovat v týmu, navzájem spolupracovat a spoléhat jeden na druhého.

Letošní ročník se opět vydařil, děti ze ZŠ byly bezvadné, nadšeně spolupracovaly.

Touto cestou děkujeme svým partnerským základním školám z Lysic, Boskovic, Blanska, Rájce-Jestřebí, Knínic a Letovic, které se pravidelně zúčastňují našeho projektu.

Těšíme se na sedmý ročník!

Text: Ing. Mária Bašná  Foto: Ing. Marek ChládekVytvořil Ing. Marek Chládek   |  Stredni-skola skin od Stredni-skola.cz