Masaryk-1_změna velikosti.jpg

Úspěch naší školy

 

SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice

 

Hodnocení soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost

 

     I když se žáci naší školy prezentují spíše v praktických soutěžích jako řemeslně zdatní a úspěšní, studují v naší škole též žáci se širokými celospolečenskými zájmy. Důkazem toho je velmi pěkné ocenění a umístění žáka Pavla Mahúta v celostátní soutěži TGM – život, dílo a odkaz pro současnost. Se svou prací „ T. G. Masaryk a československé legie“ pod vedením vyučující Pavly Bojdové  obsadil ve vyšší kategorii oceňovaných prací ze čtyřiceti sedmi účastníků  4. místo a získal diplom a Čestnou medaili T.G. Masaryka, která je udělována za mimořádné činnosti a významným osobnostem. Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí předalo studentům toto ocenění dne 14. října  na Magistrátu hlavního města Prahy.

                                                                                            PaedDr. Pavla Bojdová