Vzdělávací akce „Ekologie a my aneb jak se stát Ekoškolou

Dne 21. března 2012 se v Kulturním domě Letovice konala vzdělávací akce „Ekologie a my aneb jak se stát Ekoškolou“, kterou pořádal Ekotým SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Program zahájili žáci Pavel Horáček a Lukáš Zouhar, kteří také celou akci moderovali. Přítomné přivítala Ing. Helena Marešová, zástupkyně ředitelky školy a zástupci města Letovice pan Bohumil Kuda a místostarosta Mgr. Radek Procházka. Poté následovala přednáška Ing. Jaromíry Vítkové na téma „Ekologie v praxi“. Po přestávce s občerstvením program pokračoval prezentacemi, které si připravili členové Ekotýmu na tato témata: „Ekoškola u nás“, „Proč a jak třídit“, „Voda a my“ a „Prostředí kolem nás“. Prezentace obsahovaly velké množství informací a rad z jednotlivých oblastí. Prezentující následně mezi přítomnými ověřovali vědomosti formou otázek a kvízů.

Závěrem vystoupili žáci s úspěšnými prezentacemi soutěžní přehlídky Enersol, jejímž hlavním tématem jsou obnovitelné zdroje energie.

Této velmi zdařilé akce se zúčastnila nejen více než stovka žáků z naší školy, všechny 8. ročníky ZŠ Letovice, ale také občané města Letovic. Věříme, že se podobná akce uskuteční i v příštím roce.

 

Ing. Hana Dostálová

Alena Doskočilová