Soutěž pro žáky ZŠ „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

V naší škole proběhla 20.11.2012 soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ z našeho regionu s názvem: „Ukážeme vám, co ve vás vězí“. Účastnící si mohli zábavnou formou vyzkoušet praktické dovednosti, které odpovídají studijním a učebním oborům vyučovaným v naší škole. Jednotlivé soutěže připravili vyučující odborných předmětů, úkoly žákům ZŠ vysvětlovali a zadávali studenti naší školy z oborů Stavebnictví–pozemní stavby, Zedník, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Umělecký keramik, Mechanik-elektrotechnik a Elektrikář. Naši žáci si vyzkoušeli roli učitelů a soutěžící ze ZŠ plnili roli studentů, a to vše zábavnou formou pod heslem „Škola hrou“.

Žáci ZŠ byli rozděleni do 14-ti týmů po 5-7 osobách a naši studenti 2. a 3. ročníku oboru Pozemní stavby se stali jejich průvodci po dvaceti stanovištích rozmístěných v odborných učebnách a dílnách naší školy.

Soutěžilo se také ve stavební laboratoři, kde Ing. Kotková připravila geodetické disciplíny - zaměřování teodolitem a výpočet výměry parcely z katastrální mapy.

Další disciplíny garantované Ing. Ježkovou se týkaly provádění staveb a architektury - poznávání stavebních strojů, nářadí a určení architektonických slohů za pomoci studijních pomůcek.

Hlavní organizátorky soutěže, Ing. Tomková a Ing. Halatová připravily v rýsovně a v učebně výpočetní techniky disciplíny zaměřené na projektování staveb, poznávání výkresů a stavebních materiálů. Všichni soutěžící si pod patronací našich žáků vyzkoušeli rýsování na prkně i na počítači v programech AutoCAD a Allplan.

Ve výtvarném ateliéru pod vedením ak. soch. Hluštíka žáci pomocí barev vytvořili krásné obrázky lidských obličejů vyjadřujících lidské emoce.

Myslím, že nejvíce zaujalo soutěžící vytváření keramiky na kruhu a modelování masky v keramické dílně pod asistencí Jiřího Brtnického a jeho studentů. Tyto činnosti většina soutěžících dělala poprvé, a žáci se tak zabrali do tvůrčí činnosti, že jim nevadilo ani „upatlání se“ keramickou hlínou.

V dílnách zedníků připravil Stanislav Škrabal a jeho žáci z oboru Zedník disciplíny, které zaujaly hlavně chlapce – vyzdívání stěny a poznávání stavebních materiálů.

Soutěž probíhala i v učebnách elektro, kde vyučující Ing. Derňár a Lenka Součková připravili praktické disciplíny. Pod vedením našich žáků si soutěžící vyzkoušeli zapojování obvodů (vypínač – světlo, zvonek, větráček), měření odporů a poznávání elektroinstalačních materiálů. Nakonec se soutěžící se „zapotili“ v galerii objevitelů, kde významným vědcům z historie fyziky a elektrotechniky přiřazovali jejich objevy.

Po absolvování všech stanovišť se soutěžící a jejich průvodci sešli v hudebně, kde bylo provedeno vyhodnocení soutěže. Vítězné týmy dostaly diplomy a věcné ceny. Ale ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou, každý si kromě nových zážitků a dovedností odnášel balíček keramické hlíny na „domácí tvoření“.


Výsledková listina:

1. místo:tým č. 1
tým č. 2
90 bodůoba ze ZŠ Letovice
2. místo:tým č. 389 bodůZŠ Letovice
3. místo:tým č. 888 bodůZŠ Boskovice
4. místo:tým č. 9
tým č. 11
tým č. 12
tým č. 13
87 bodůZŠ Boskovice, ZŠ Svitávka, ZŠ Lipůvka – 2x
5. místo:tým č. 4
tým č. 6
tým č. 14
83 bodůZŠ Trstěnice, ZŠ Brněnec, ZŠ Lipůvka
6. místo:tým č. 781 bodůZŠ Brněnec
7. místo:tým č. 5
tým č. 10
80 bodůZŠ Trstěnice, ZŠ Svitávka

Všem účastníkům soutěže gratulujeme ☺

Autor článku a foto: Ing. et Bc. Andrea Ježková

Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ Soutěž pro žáky ZŠ