Univ2 - Rekvalifikační kurzy na naší škole

Představení Úspěšně ukončených rekvalifikačních kurzů.

Více podrobných informací ZDE

"Obrábění a spojování dřeva" je 100hodinový modul, který je součástí rekvalifikačního vzdělávacího programu "Truhlář nábytkář".

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání řemeslného charakteru s důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva.

Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a dovednosti pro zhotovování různých druhů truhlářských výrobků. Jedná se o stěžejní modul vzdělávacího programu.

Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů převážně ve školních dílnách vybavených dřevoobráběcími stroji, ručním truhlářským nářadím apod. Cílem modulu je seznámení se s obsluhou základního výrobního zařízení a nástrojů pro ruční opracování materiálů ve výrobě nábytku, seřízením strojů a zařízení, výměnou nástrojů a možnostmi práce na těchto strojích.

Kurz Elektronická komunikace

 je určen zejména nezaměstnaným střední věkové kategorie, kteří při hledání zaměstnání naráží na bariéru počítačové gramotnosti a mají problém vhodně se prezentovat. Je otevřen i zájemcům z široké veřejnosti a pracovním kolektivům.

 

"Zdění nosných stěn a pracovní postupy ve stavebnictví" je 100hodinový modul, který je součástí rekvalifikačního vzdělávacího programu "Zedník".

Program poskytuje frekventantům odborné poznatky a dovednosti pro kompetentní vykonávání běžných zednických prací.

Modul vybaví frekventanty kompetencemi z oblasti pracovních postupů na stavbách. Seznamuje s jednotlivými částmi stavby, různými konstrukčními prvky a způsoby jejich návrhu i technologickými postupy provádění s návazností na použití nářadí, strojů a zařízení pro zednické práce. Frekventant se teoreticky připravuje na konkrétní provádění objektů pozemních staveb, které bude prakticky rozvíjeno a prohlubováno v praktické části modulu.

Důraz je průběžně kladen na znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací. Modul je stěžejní částí rekvalifikačního vzdělávacího programu Zedník. Frekventant navrhuje pracovní postupy pro zadané pracovní úkoly, počítá plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě, počítá spotřebu materiálů pro zdění aj.

 

 

 


Zahájení kurzu - Truhlář nábytkář

Teoretická výuka rekvalifikace- Truhlář nábytkář

Závěrečné předávání Osvědčení o absolvování

Závěrečné předávání Osvědčení o absolvování

Závěrečné předávání Osvědčení o absolvování

Rekvalifikační kurz Zedník


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |  Stredni-skola skin od Stredni-skola.cz