PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝUKY OBORŮ STAVEBNICTVÍ A ZEDNÍK ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

 

Již druhým rokem probíhá u nás na škole projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (reg. č. CZ.1.07/1.1.02/02.0034), který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je zkvalitnění, zpřístupnění a zjednodušení výuky těchto technických oborů.

 

Hlavní aktivitou projektu je zřízení a využívání e-learningového portálu, který zpřístupní studijní materiály vytvořené učiteli odborných předmětů a učiteli cizích jazyků všem žákům školy. Portál dále umožní větší informovanost, a to jak v oblasti samotného vzdělávání, tak i v přehledu o následném studiu a trhu práce. Portál pomůže pružněji reagovat na vývoj stavebnictví, přinese žákům větší množství informací a umožní jim rychleji a efektivněji komunikovat s učiteli. V současné době je tento portál již plně funkční. K dispozici jsou na něm studijní materiály, které připravují učitelé – prezentace v powerpointu, knihy vytvořené pomocí systému Moodle, různá videa. Žáci se mohou připravovat ke studiu i z domova, například formou on-line testů nebo odevzdávání domácích úkolů přes portál.

 

Dalším cílem projektu byla modernizace rýsovny, a to prostřednictvím nákupu počítačů, softwaru a upgradem již používaného softwaru formou nových licencí programů. Tato učebna je již také plně funkční. Učebna umožňuje reagovat na zvyšující se požadavky na počítačovou gramotnost absolventů ze strany budoucích zaměstnavatelů a nabízet žákům možnost profesního růstu. Z projektu byly zakoupeny notebooky, které si mohou studenti půjčit i domů a které se využívají především na výuku Konstrukčního cvičení a Projektování. Součástí nové počítačové učebny je i velkoformátová tiskárna, wi-fi síť nebo dataprojektor a nové plátno. Poslední událostí v rámci projektu bylo školení pedagogů na software používaný ve stavebnictví – program AutoCAD a AutoCAD REVIT Architecture. Projekt tedy přináší hodně nového učitelům i žákům.