K veřejnému dění nejsme lhostejní

Ve středu 6. června 2012 proběhlo v rámci světového dne pro životní prostředí hned několik akcí. Žákovské a studentské konference na téma „Životní prostředí v praxi“, organizované městem Boskovice, se za naši školu účastnili Ing. Jaroslav Doskočil a z řad studentů Pavel Horáček.

Letovicích se v rámci projektu „Zdravé město Letovice“ konalo veřejné fórum, kde vedle sebe zaseli zástupci města a veřejnosti.  V rámci pracovních skupin začali řešit a pojmenovávat problémy, které v Letovcicích cítí a které by se dle nich měly řešit.

Zástupci žáků z naší školy patřili k velmi aktivní skupině. Při prezentaci jejich názorů všichni bedlivě poslouchali a bylo vidět, že spoluobčané s nimi souhlasí. Velmi pozitivním zjištěním je, že veřejný život není našich mladým lhostejný.