Archiv - školní rok 2009-2010

:: Týden stavebnictví a bydlení - únor 2010
[více zde]

:: Svátek řemesel na zámku v Kunštátě
Žáci oboru truhlář se svými učiteli odborného výcviku předváděli svoje krásné řemeslo na zámku v Kunštátě. [více zde]

:: Nové závěrečné zkoušky 

  Realizace JEDNOTNÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY pro obory truhlář a   zedník navazuje na ukončený projekt Kvalita I do kterého byla škola zapojena od roku 2007. [více zde]

:: Stipendijní program žáky oboru zedník !!!
Žáci oboru Zedník budou mít možnost od 2. pololetí školního roku 2009/10 získat prospěchová stipendia za podmínek stanovených stipendijním řádem školy. [více zde]

:: Zapojení studentů oboru Stavebnictví do projektu TechGen
Celkem 17 studentů oboru Stavebnictví se zapojilo do projektu TechGen („Podpora budoucí technické generace v oblasti digitálních technologií“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.02/01.0108), jehož cílem bylo vyhledat a podchytit nadané studenty, povzbudit je ve vzdělávání na vysokých školách technického typu a poskytnout jim kvalitní odbornou přípravu na navazující studium. [více zde]

:: Úspěch studentů oboru Stavebnictví v krajském kole SOČ
Už tradičně se do Středoškolské odborné činnosti zapojili Nikola Kučerová a David Báča, v letošním roce studenti 4. ročníku oboru Stavebnictví.[více zde]

:: Stavaři na exkurzi v Lobstavu v Kuřimi
Jako každý rok i letos vyrazili žáci třetího ročníku oboru Stavebnictví na exkurzi do firmy Lobstav, spol. s. r. o. a to především díky ochotě Ing. Ludvíka Hlaváče, ředitele této firmy. [více zde]

:: Exkurze truhlářů T2
Exkurze truhlářů T2 ve výrobě eurooken a nábytku do firem Testo a BON ve Lhotě Rapotině. Bylo vytvořeno i video výroby na okením centru.[více zde]

:: Praktická maturitní zkouška
Začátkem května proběhla písemná, praktická část maturitních zkoušek. Foto z písemných maturit z českého jazyka studentů podnikání a jejich obhajaby podnikatelských záměrů, z technologické a konstrukční přípravy výroby nábytkářů, z účetnictví, skladové a mzdová evidence obchodnic, z výkresové a výpočetní části tvorby dokumentace stavby stavařů a z posledního zvonění studentů nástaveb. [více zde]

:: Praktická maturitní zkouška nástavbového studia oboru Podnikání [více zde]

:: Přednáška o pojišťovnictví
Dne 4. 5. 2010 se třídy P2A, P2B, O3 a NO4-n zúčastnily přednášky o pojišťovnictví, kterou pro ně již tradičně uspořádala Ing. Jana Plchová ve spolupráci s bývalým absolventem naší školy panem Martinem Ženatou. [více zde]

:: Dne 22. 4. 2010 nás navštívili skvělí hudebníci manželé Kocůrkovi.
V rámci hodinového koncertu nám zahráli nejen krásné skladby na kytaru či housle, ale i předvedli zajímavé nástroje z doby Karla IV. a různých míst celého světa např. z Nepálu, Himalájí , ale i z našeho Valašska. [více zde]

:: 2. místo v soutěži - TRUHLÁŘ JUNIOR 2010
Pavel Černický a Václav Dvořák získali druhé místo v soutěži odborných dovedností - Truhlář Junior 2010 - která se tentokrát konala v ISŠ Hodonín. [více zde]

:: Projekt Comenius finišuje…
V letošním roce se Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Masarykova škola práce, Letovice stala pořadatelem společného meetingu, který se konal v období od 12.-16. dubna 2010. [více zde]

:: Již podruhé jsme se zapojili do Ekonomicko-manažerské olympiády
Ekonomicko-manažerská olympiáda je projekt organizovaný druhým rokem Fakultou managementu a ekonomiky ve Zlíně. Projekt je zaměřen na studenty gymnázií a středních škol, kteří mají zájem studovat a působit v oblasti ekonomiky a managementu. [více zde]

 :: 1. místo zedníků v soutěži SUSO, 5. místo truhlářů 
  Regionálního kola 14. ročníku soutěže SUSO (soutěže učňů stavebních oborů) na výstavě STAVBA A ZAHRADA v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2010 se zúčastnily dva týmy studentů druhého ročníku. [více zde]

:: Výrobek roku 2009
Žáci a učitelé SOŠ a SOU – MŠP Letovice se letos poprvé zapojili do soutěže Výrobek roku 2009. [více zde]

:: Třídy P2A a O3 exkurzi na BVV
Dne 17.2.2010 podnikly třídy P2A a O3 exkurzi na BVV, kde se konal Mezinárodní veletrh mody, odívání a obuvi - „STYL – KABO“. Akce byla velice zajímavá a zdařilá a rozšířila studentům obzory i v této oblasti. Samozřejmě nejatraktivnější byla pro žáky atmosféra modních přehlídek, které navštívili, a také reálná možnost sledovat v praxi kontraktační jednání vystavovatelů se zákazníky. [ Viz. Foto]

:: Zpráva z exkurze ve sklárnách Moravia v Úsobrně
Zážitek ze skláren v nedalekém Úsobrně měla třída NO2, obchodníci. Viděli, jak žhavá sklovina teče do forem. Prošli rozsáhlé haly až po brusírnu. Viděli, jak náročná může být práce při vysoké teplotě, v nečistém prostředí. Možná si budou žáci více vážit práce druhých, a se sklem lépe zacházet, například nepotřebné sklo třídit do sběrných košů. A nebudou tyto koše znečišťovat jiným odpadem, protože tento dělá sklárnám velké problémy.

:: Nábytkáři na veletrhu ve Vídni - Wohnen & Interieur [více zde]

:: SOČ 2010 - středoškolská odborná činnost [více zde]

:: Středoškolská odborná činnost 2009 - 2010
0. března 2010 proběhlo školní kolo soutěže SOČ, která je organizačně zaštítěna Národním institutem dětí a mládeže MŠMT ČR. [více zde]

:: Z JESENICKÝCH HOR ZASE DO ŠKOLNÍCH LAVIC !
Lyžařský výcvikový kurz tříd letovické „Masaryčky“ proběhl v termínu 8.-13. 3. 2010. Konal se v Jeseníkách v Malé Morávce - Karlově s ubytováním v zařízení pana Marka. Ten se o nás staral jako o vlastní a navíc výborně vařil. [více zde]

:: Seminář v přednáškové místnosti RVC - SOŠ a SOU - MŠP [více zde]

:: Tradiční šerpovací ples maturantů 2010
Ples opět proběhl v závěru plesové sezony a to 26.2.2010 v Kulturním domě v Letovicích. Tři sály i lóže byly zaplněny sedícími i místy na stání. Po zahájení paní ředitelkou školy JUDr. Sylvií Ducháčkovou se nástrojů a zpěvu ujela známá skupina našeho okolí - Kredit. Večerem provázeli bratři Flekové. Tombola letos byla opravdu bohatá a proto děkujeme všem kteří do ní sponzorsky nebo darem přispěli, také proběhla rychle a hladce a zato díky všem organizátorům z řad vychovatelů, učitelů OV, učitelů i studentů.O půlnoci opět bylo šlapání šerp pro "štěstí". [Odkaz na video]  Marek Chládek

:: Přednáška o kontaktním zateplování Mamutherm, únor 2010
Přednáška pro stavební obory naší školy proběhla ve stavebních dílnách. Pracovník firmy provádějící zateplování budov a výrobu materiálů k této technologii se dotkl následujících témat. [více zde]

:: Týden stavebnictví a bydlení. Letovice 2010 [více zde]

:: 4. ročník Soutěže MD/ DAL 2010 aneb“mistrovství ČR v účetnictví“.
Ve dnech 26. a 27. 1. 2010 se konala v areálu SVŠE Znojmo a OA Znojmo celostátní soutěž v účetnictví MD-Dal pro studenty středních škol, které se ve svých studijních programech zaměřují na výuku účetnictví. [více zde]

:: Okresní kolo SŠ ve florbalu
Družstvo naší školy mělo opět ty nejvyšší ambice, což se potvrdilo již v zápasech ve skupině. [foto

:: Beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko
Dne 19. 1. 2010 se v hudebně naší školy uskutečnila již tradiční beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. [více zde]

:: Třídy truhlářů a nábytkářů na exkurzi na vysoké škole - MZLU v Brně.
Studenti shlédli výzkumná pracoviště a laboratoře školy lesnicko-dřevařské fakulty. [více zde]

:: Naše škola se účastní i těchto dvou projektů:
"Mobilní škola interkulturního učení"  - www.interkultura.cz
"Vzdělávání pro rozvoj talentované mládeže v JMK" - (http://www.jcmm.cz/cz/pro-studenty-ss.html)

:: Krajský přebor SŠ v odbíjené chlapců
Do Znojma jsme odjížděli jako vítězové blanenského okresu s předsevzetím, pokusit se o vybojování místa mezi těmi nejlepšími. Ve sportovní hale se odprezentovalo 7 škol, které byly rozděleny do dvou skupin.
Přesto, že naši hráči předváděli velmi dobrý volejbal, na ty nejlepší nestačili. První dva zápasy prohráli shodným poměrem 0 : 2 s SOŠ Podluží Znojmo a Gymnáziem kap. Jaroše Brno, když nás soupeři přehráli v koncovkách všech čtyř setů.. V boji o 5.místo jsme poměrně jednoznačně porazili SOŠ Bučovice 2 : 0.
S pátým místem v kraji můžeme být spokojeni, i když …Nebýt špatných koncovek v prvních dvou utkání, kdo ví … Ale to už jsou jen spekulace. V každém případě patří všem hráčům poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

:: STAVOKS 2009
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 pořádalo vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) v prostorách Stavební fakulty 6. ročník vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2009. [více zde]

:: Vítězství našich studentů v okresním kole středních škol v odbíjené
Stalo se již tradicí, že okresní kolo středních škol v odbíjené chlapců pořádá naše škola. Letošní ročník proběhl v letovické Sportovní hale na konci listopadu. Zúčastnila se ho družstva pěti škol. [více zde]

:: PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY NA ZŠ LETOVICE
Dne 26. listopadu 2009 proběhla prezentace SOŠ a SOU – MŠP Letovice na Základní škole v Letovicích. Studenti a pedagogové přiblížili všem žákům 9. ročníků z letovické školy a deváťákům z Moravské Chrastové učební a studijní obory nabízené na šk. rok 2010/11. Samotná prezentace školy však neprobíhala jen v informační rovině a zodpovídání dotazů, ale i zábavnou formou. V každé třídě byly vytvořeny 5 členné týmy, které mezi sebou soutěžily ve skládání puzzle, v rozluštění anglické doplňovačky, v rozuzlení ekologického kvízu a ve skládání hlavolamů. Odměnou vítězům byly výrobky našich truhlářů.
Alena Doskočilová Ing. Hana Němcová

:: SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Předmětová komise učitelů dřevooborů již několik let spolupracuje s redakcemi předních periodik v oboru zpracování dřeva. Na základě partnerství s redakcemi časopisů TRUHLÁŘSKÉ LISTY a STOLAŘSKÝ MAGAZÍN poskytujeme našim žákům odbornou literaturu za velmi výhodných podmínek.. [více zde]

:: Okresním kole SŠ v odbíjené chlapců.
V Letovické hale se 25.11.2009 konalo tradiční klání družstev chlapců ze středních škol Blanenska v odbíjené. Družstvo naší školy vyhrálo pod vedení učitelů Jana Kaly a Jiřího Podlipného. Gratulujeme a přejeme pěkné umístění v krajském kole. Na druhém místě se umístilo družstvo sousedícího BIGY. [více zde]

:: Soutěž - „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“.
Masarykovo demokratické hnutí v loňském školním roce vyhlásilo pro školy a instituce nesoucí jméno T.G. Masaryka soutěž s názvem „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“. [více zde]

:: Spolupráce se školským zařízením pro EVVO JmK „LIPKA“
Při zářijovém otevírání vzdělávacího centra pro dospělé Kamenná, Brno byly navázány kontakty a naplánována spolupráce v oblasti EVVO mezi Lipkou a SOŠ a SOU - MŠP Letovice. [více zde]

:: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – 2009/2010
Sportovní soutěže v šk. r. 2009/2010 [více zde]

:: Dřevo - materiál budoucnosti 2009
Soutěž žáků základních škol - 27. 10. 2009 proběhl už čtvrtý ročník soutěže „Dřevo – materiál budoucnosti“. Soutěž pořádá naše škola již tradičně pro žáky 9. tříd blanenského okresu. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 15 pětičlenných družstev deváťáků. [více zde]

:: Zdravá výživa na SOŠ a SOU – MŠP Letovice
Dne 26.10.2009 se konal pro žáky SOŠ a SOU – MŠP Letovice koncert skupiny Suzaplay v rámci projektu Zdravá výživa podporovaného Jihomoravským krajem. [více zde]

:: Soutěž učňů stavebních oborů - 6. místo v oboru zedník
13. ročníku mezinárodní soutěže "SUSO" konané při stavebním veletrhu FOR ARCH 2009 v Pražském veletržním areálu v Letňanech soutěžili vítězové regionálních kol soutěže. [více zde]

:: MACHŘI ROKU - 2. místo v oboru zedník
V 1. ročníku soutěže "MACHŘI ROKU" na Náměstí Svobody v Brně reprezentovali školu žáci oboru truhlář a zedník. [více zde]

:: Svátky řemesel
Na 2. ročníku "SVÁTKŮ ŘEMESEL" v Kunštátě předváděli svůj řemeslný um žáci oboru truhlář. [více zde]

:: I u nás se pořád něco děje
A kde? V Domově mládeže při SOŠ a SOU – MŠP Letovice. Že o jeho existenci nic nevíte? [více zde]

:: Ekonomicko - manažerská olympiáda
Tento projekt probíhá prvním rokem a je organizovaný Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Baťi ve Zlíně. Projekt je zaměřený na současné žáky 3. ročníků studujících na gymnáziích, obchodních akademiích a průmyslových školách, kteří mají zájem studovat ekonomiku a management. [více zde]

:: SOŠ A SOU MŠP Letovice v Portugalsku
Ve dnech 20. až 24.4. pobývalo šest žáků a dva učitelé SOŠ a SOU MŠP Letovice v Portugalsku. Tento výjezd na západ evropského kontinentu mohl proběhnout jen díky projektu Comenius, kterého je naše škola součástí. [více zde]

:: Exkurze nábytkářů na Mobitex - veletrh nábytku a bydlení Brno [více zde]

:: Úspěch v soutěži SUSO
Zedníci – 1. místo;        Truhláři – 3. Místo [více zde]

:: Exkurze nábytkářů na Wohnen & Interieur 20.3.2009 výstaviště Vídeň [více zde]

:: Prezentace odborných prací
Dne 19. března 2009 měli možnost žáci, kteří jsou tvůrčími typy prezentovat své práce. Tento den se na naší škole konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. [více zde]

:: Maturitní ples 2009 [více zde]

:: Regionální kolo JmK - Enersol 2009 na zámku Letovice
V úterý 3. března 2009 měl zámek v Letovicích, poprvé ve své historii, možnost hostit pátý ročník Environmentálního vzdělávacího programu Enersol 2009 [více zde]

:: Fotografie k Týdnu stavebnictví [více zde]

:: Módní přehlídka návrhářky Ing. Ivety Nedomové (tělocvična)
Jako doprovodný program - TÝDNE VE STAVEBNICTVÍ - se konala 4. února módní přehlídka návrhářky Ing. Ivety Nedomové . [více zde]

:: Celostátní soutěž v účetnictví "MÁ DÁTI, DAL 2009"
Ve dnech 27. a 28. 1. 2009 se konala v areálu SVŠE Znojmo a OA Znojmo celostátní soutěž v účetnictví MD-Dal pro studenty středních škol. [více zde]

:: Beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko
Dne 15. 1. 2009 se v hudebně naší školy uskutečnila beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. Beseda byla určena žákům končících ročníků, tj. třídám O4, S4, T3, P2A a P2B. [více zde]

:: Školní rozhlasové vysílání
Každý má možnost zapojit se do vysílání, nechat zahrát na přání či k narozeninám, nebo přispět jiným nápadem [více zde]