Hodnocení  soutěže                                                                

                                                                                             

 

                                                                                               Masarykovo demokratické hnutí

                                                                                               Na Příkopě 10

                                                                                                Praha 1

 

 

 

 

 

Masarykovo demokratické hnutí v loňském školním  roce vyhlásilo pro školy a instituce nesoucí jméno T.G. Masaryka soutěž s názvem „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“. Tato soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“ jako pilotní projekt a ve školním roce 2009/2010 bude zahájen třetí ročník  Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže

se soutěžní prací „ Osobnost TGM“. Téma zpracovala žákyně třídy S3 Jana Zachovalová pod vedením učitelky PaedDr. Pavly Bojdové. Práce byla umístěna z deseti soutěžních prací

2. kategorie pro střední školy  na 4. místě. Žákyně byla pozvána na slavnostní vyhlášení

a předávání diplomů a darů do Prahy  a obdržela Čestnou medaili TGM, knižní publikace a finanční odměnu.

                                                                                     

                                                                      PaedDr. Bojdová Pavla