Regionální kolo JmK - Enersol 2009 na zámku Letovice

KRAJSKÉ KOLO ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL PRO ROK 2009

V úterý 3. března 2009 měl zámek v Letovicích, poprvé ve své historii, možnost hostit pátý ročník Environmentálního vzdělávacího programu Enersol 2009. Organizace krajského kola se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Hašky ujala místní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce.

Než samotný projektový den začal, předcházelo mu mnoho příprav. V esteticky upravených prostorách bývalé zámecké konírny bylo nutné připravit prostory pro prezentace projektů, místa pro porotu, pro pozvané hosty a pro samotné studenty. Pozvání přijalo mnoho významných hostů mezi nimi např. člen rady Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polák, starosta města Letovice Mgr. Radek Procházka, ředitel Vzdělávací agentury Kroměříž a ředitel projektu Enersol Ing. Jiří Herodes, Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV s kolegyní RNDr. Janou Motykovou, zástupce firmy ČKD Engineering, akciové společnosti Ing. Jiří Mikulášek, zástupce společnosti ČEA – EKIS a odborník v oblasti obnovitelných zdrojů energie Mgr. Radovan Šejvl, jednatel firmy Matel pan Josef Kozák, majitel firmy Eltrans Letovice, s. r. o. Ing. Zdeněk Vitoul. Pozvání přijali ředitelé středních škol Jihomoravského kraje zapojených do soutěže a dále zástupci středních škol z Jihlavy a Chebu. Mezi školy, které se letošního ročníku zúčastnily, patří již tradičně místní SOŠ a SOU – MŠP Letovice, dále Střední odborná škola informatiky a spojů z Brna, SOŠ a SOU ze Znojma, Střední pedagogická škola z Boskovic, SOŠ a SOU SaE z Brna, Střední odborná škola obchodní a SOU řemesel z Moravského Krumlova a také Střední škola informačních technologií a sociální péče z Brna.

Na úvod zazněla hymna Enersol. Poté gestor regionálního vzdělávacího centra Ing. Jaroslav Doskočil seznámil přítomné s programem. Následně se slova ujali hosté a ředitelka organizátorské školy. V projevech zaznělo, jak je důležité, aby tento projekt nadále probíhal a že sami studenti jej dostali na takovou úroveň, na jaké se nyní nachází. Zhodnocení minulých ročníků provedl Ing. Herodes. Poté už se dostalo na řadu zvolení odborné poroty, která měla nelehký úkol a to, vybrat z 12 soutěžních prací v hlavní kategorii 6 postupujících prací do Národní konference, která se uskuteční v Kladně na konci března. Studenti se ujali prezentace velmi zdatně, ale i nervozita udělala své. Po prezentaci hlavní kategorie následovala přestávka na občerstvení. Následně proběhly prezentace vedlejší a tvůrčí kategorie. Nakonec přišlo očekávané vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístila studentka Markéta Novoměstská ze znojemské střední školy. Ze stejné školy se umístil na pátém místě student Vojtěch Klouda. Na místě druhém stanul Martin Lizna, na třetím Petr Fučík, na čtvrtém Adéla Doskočilová a Jan Kšica, na šestém Renata Palinková, všichni studenti SOŠ a SOU – MŠP Letovice. Ve vedlejší kategorii nezklamala Alena Dvořáková ze Střední pedagogické školy Boskovice a v nově vytvořené tvůrčí kategorii všechny zaujal Tomáš Cízl z pořádající školy.

Po vyhlášení výsledků zazněla hymna Enersol a všichni účastníci krajské konference se přemístili na zámecké nádvoří, kde se společně vyfotili. Následoval čas na společný oběd a zakončení opravdu zdařilé akce.

Závěrem tohoto článku bych chtěl za všechny poděkovat panu Bohumilu Vavříčkovi, majiteli zámku, který poskytl zámecké prostory, aby zde mohla tato akce proběhnout na vysoké úrovni. Poděkování zajisté patří paní ředitelce JUDr. Sylvii Ducháčkové a jejímu pedagogickému sboru, koordinátorům prací a technickému úseku za skvělou organizaci a přípravu. Poděkování také všem hostům, kteří se zúčastnili. A co nakonec popřát konferenci Enersol a delegátům za Jihomoravský kraj? Aby se reprezentace zhostili s vervou, odhodláním a dovezli z národního kola vítězná místa.

text: Radek Hanskut (třída O4)

 

 

Toto album obsahuje 41 fotografií a bylo vytvořeno 24.3.09 21:29.

Stránku vytvořil     Ing.Marek Chládek.