Dřevo - materiál budoucnosti 2009

Soutěž žáků základních škol

27. 10. 2009 proběhl už čtvrtý ročník soutěže „Dřevo – materiál budoucnosti“. Soutěž pořádá naše škola již tradičně pro žáky 9. tříd blanenského okresu. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 15 pětičlenných družstev deváťáků. Narůstající zájem dětí svědčí o tom, že pořadatelé dovedou připravit soutěžní disciplíny poutavým způsobem.

Soutěž proběhla jako zábavné dopoledne, v němž soutěžící družstva postupně absolvovala 14 disciplín na samostatných stanovištích. Soutěžními úkoly se prolínalo společné téma využití dřeva – naší ekologické obnovitelné suroviny. Disciplíny byly různé – např. poznávání dřevin podle vzorků, práce s počítačem, luštění křížovek, řešení hlavolamu, poznávání historických slohů, teoretický test či praktické činnosti v dílnách.Atmosféra soutěže byla příjemná a nijak soutěžící nestresovala, protože disciplíny vyžadovaly spíše schopnost pracovat v týmu, soustředit se na společný úkol…

Ve 4. ročníku soutěže zvítězila tato družstva: 

1. místo – ZŠ Lysice, družstvo A

2. místo – ZŠ Rájec - Jestřebí, družstvo B

3. místo – ZŠ Lysice, družstvo C

Touto cestou děkujeme sponzorům: Dobrovolnému sboru hasičů v Křtěnově a manželům Bačovým za pomoc při financování akce.

Těšíme se na další - pátý ročník soutěže!

Autoři: Ing. Mária Bašná, Ing. Lubomír Bašný, Ing. Marek Chládek

 


Toto album obsahuje 30 fotografií a bylo vytvořeno 28.10.09 20:13.

Stránku vytvořil     Ing.Marek Chládek.