Celostátní soutěž v účetnictví "MÁ DÁTI, DAL 2009"

 


 
Ve dnech 27. a 28. 1. 2009 se konala v areálu SVŠE Znojmo a OA Znojmo celostátní soutěž v účetnictví MD-Dal pro studenty středních škol, které se ve svých studijních programech zaměřují na výuku účetnictví. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 142 studentů ze 74 škol z celé ČR.

 

Soutěž se skládá ze dvou částí. První část tzv. Certifikační je navrhována SVŠE Znojmo ve spolupráci s Institutem svazu účetních v Praze a zahrnuje krom řešení běžných účetních případů testovou část zaměřenou na znalost Zákona o účetnictví a souvisejících zákonů. Druhá část je navrhována Obchodní akademií Znojmo a zahrnuje řešení specifických účetních případů.

 

Naše škola se premiérově této soutěže také zúčastnila. Účasti v celostátním kole předcházelo konání  školního kola z něhož byly vybrány 2 žákyně 4. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost. Ve Znojmě nás reprezentovala Kristýna Ženatá a Hana Sychrová.

 

Autorka: Ing. et Bc. Marcela Baráková, vyučující ekonomických předmětů

 

                           Městské divadlo ve Znojmě - slavnostní ukončení soutěže

 

     

 

 

 

Kristýna před zahájením písemného testu