I u nás se pořád něco děje

 

            A kde? V Domově mládeže při SOŠ a SOU – MŠP Letovice. Že o jeho existenci nic nevíte? Dovolte tedy, abychom vám ho v krátkosti představili. Již několikátý rok jsou žáci naší školy ubytováni v moderní budově ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Na každém patře mohou využívat plně vybavenou kuchyňku a prostornou společenskou místnost. V přízemí je vybavena stolním fotbalem, stolem na stolní tenis a ektronickými šipkami, v prvním patře domácím kinem a  počítači, od nového školního roku i s přístupem na internet. Ve druhém patře společenská místnost slouží jako žákovská knihovna. Ve volném čase se mají žáci možnost realizovat v kroužku kulturně- turistickém, kulturistiky, míčových her a internetu. Ubytovaným žákům je poskytována kvalitní celodenní strava ve školní jídelně.

            V uplynulém školním roce byla žákům nabídnuta celá řada kulturních, společenských i sportovních akcí, kterých se se zájmem a v hojném počtu zúčastnili. K nejpovedenějším rozhodně patřily zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích na muzikál Donaha!,  do divadla Husa na provázku v Brně na hru Shakespyré – Comedia plná omylů, do Mahenova divadla v Brně na hru Náměstíčko a do Městského divadla Brno na hru Večer tříkrálový. Nelze též opomenout zájezd do Prahy, kde jsme kromě kulturních památek navštívili sociálně -  zdravotní, azylové a preventivní centrum pro HIV pozitivní nebo nemocné AIDS - Dům světla. Kromě prohlídky tohoto zařízení jsme se zúčastnili velmi zajímavé a poučné besedy s pracovníkem tohoto centra. V kině Flora jsme zhlédli populárně – naučný dokument promítaný technologií 3D a  na závěr celého zájezdu jsme navštívili Muzeum Policie České republiky, kde kromě zajímavých exponátů si mohli žáci sami zkontrolovat pravost svých dokladů, případně bankovek nebo prozkoumat otisky prstů. Kromě kulturních a společenských akcí se velké oblibě těšily též akce sportovní. Během školního roku jsme tak společně s žáky navštívili Městské lázně Boskovice a uspořádali několik sportovních soutěží a turnajů ve kterých si žáci změřili své síly a dovednosti v posilovně, ve stolním tenise, v šipkách, stolním fotbale, v šachách a v malé kopané.            

            S příjemně prožitým školním rokem v našem domově mládeže jsme se společně rozloučili u táboráku, kde jsme si zavzpomínali na veselé příhody, opekli párky a zazpívali trampské písničky u kytary.

                                                                                              Jitka Greifová

                                                                                              Mgr. Antonín Loukota