STAVOKS 2009

 

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 pořádalo vedení Stavební fakulty VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) v prostorách Stavební fakulty 6. ročník vědecko-odborné konference studentů středních škol - STAVOKS 2009.

Základním cílem je umožnit studentům středních škol, kteří se chtějí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a představit jim Stavební fakultu VUT v Brně.

Této konference se aktivně zúčastnili (pod dozorem Ing. Tomkové):

-          Nikola Kučerová a David Báča (S4) s prací „Alternativní stavění a bydlení“

-          Petr Fučík  (S3) – s prací „Pasivní dům Letovice“

 

Konference byla zahájena po prezenci v 8.30 hodin. Celkem bylo prezentováno 27 prací ve třech ucelených blocích oddělených malou přestávkou. Autoři jednotlivých příspěvků museli vždy zodpovídat dotazy poroty a ostatních účastníků, a své řešení vysvětlovat a obhajovat.  O prvních třech místech rozhodovala porota po ukončení prezentací v 18.00 hodin. Vyhlášení výsledků a ukončení konference před 18.30 hod.

 

 

 

Konferenci zahájil a ukončil proděkan FAST VUT Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 více na: http://www.fce.vutbr.cz/studkonf/