Spolupráce se školským zařízením pro EVVO JmK „LIPKA“

 

Při zářijovém otevírání vzdělávacího centra pro dospělé Kamenná, Brno byly navázány kontakty a naplánována spolupráce v oblasti EVVO mezi Lipkou a SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

 

Uskutečněné akce v průběhu měsíců říjen a listopad 2009

 

Akce:                                                 Workshop pedagogických pracovníků

Termín konání:                                   17. října 2009

Místo konání:                                     SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

Organizátoři:                                      Ing. Jaroslav Doskočil

                                                           Ing. Hana Němcová

                                                           Alena Doskočilová

 

Studenti:                                            Nikola Kučerová, S4

                                                           „Úspory energií - nízkoenergetický dům“

Adéla Doskočilová, S4

                                                           „Bioplynová stanice“

                                                           Petr Fučík, S3

                                                           „Pasivní dřevostavba Letovice“

 

Průběh akce:

Workshopu se  zúčastnilo cca 30 pedagogů z různých typů škol, kteří se zabývají EVVO. Studenti jim prezentovali práce na téma úspory energie a obnovitelné zdroje, které zpracovali v rámci programu Enersol. Studentům byly kladeny odborné dotazy týkající se dané problematiky. Studenti zvládli celou akci výborně a všemi zúčastněnými byli kladně hodnoceny nejen znalosti, ale také vystupování a komunikační dovednosti.

V druhé části si účastníci workshopu od Ing. Doskočila vyslechli přednášku na téma „Energetický systém školy“, který si následně prohlédli v areálu školy. Tento systém byl účastníky hodnocen jako ojedinělý v celém kraji.

 Hodnocení akce:

Akce byla velmi kladně hodnocena nejen za strany studentů, přítomných pedagogů, ale i děkovným e-mailem od pracovníků Lipky.

  

Akce:                                                 KONEV (Konference k environmentální výchově)

 

Termín konání:                                   5. listopadu 2009

 Místo konání:                                     Brno, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

 Účastníci:                                           Ing. Jaroslav Doskočil

                                                           Alena Doskočilová

 

Studenti:                                            Adéla Doskočilová, S4

                                                           „Bioplynová stanice“

                                                           Renata Palinková, O3

                                                           „Fotovoltaika“

                                                           Tomáš Cízl, O3

                                                           „Skládání vozítek“

                                                           Klára Andrlíková, O3

                                                           „Putování za energií“

 

Průběh akce:

Konference se zúčastnilo cca 150 pracovníků školství, kteří se zabývají otázkou EVVO. Dopolední program konference KONEV patřil přednáškám na odborná témata. Jednou z nich byla také přednáška “Energeticky soběstačná škola a projekt Enersol“, kterou prezentoval Ing. Doskočil. Důležité informace byly organizátory poskytnuty k projektu Ekoškola a k projektu Recyklohraní.

Studenti měli u samostatného stolečku vystaveny práce, průběh jednotlivých ročníků a sborníky Enersolu. O materiály byl velký zájem. Některé ze sborníků si účastníci ponechali jako výukový materiál. Studentům byly kladeny dotazy související s tématem obnovitelné zdroje energie a jejich úspory.

V průběhu dopoledne se účastníci konference zapisovali na tzv. dílny. Celkem bylo organizováno 5 dílen, přičemž jedna patřila studentům a učitelům SOŠ a SOU – MŠP Letovice. Zde studenti představili jednotlivé prezentace a zodpovídali všetečné dotazy přítomných. Oslovili takto zástupce z různých škol, kteří projevili zájem o účast na projektu Enersol 2010.

 Hodnocení akce:

Studenti obstáli. Jejich sebeprezentaci i prezentaci školy hodnotili organizátoři i účastníci na výbornou.

 

 

 

Akce:                                                 Putování po zdrojích, přenosu a efektivním užití energie v budovách

 

Termín konání:                                   12. – 16. října 2009  

Organizátor:                                       Mgr. Radovan Šejvl 

Účastníci:                                           Klára Andrlíková 

Koordinátor:                                      Alena Doskočilová

                                              

Průběh akce:

Akce se zúčastnilo cca 35 studentů z celé ČR. Tématem výjezdu bylo putování po zdrojích energie doplněné přednáškami a doprovodným programem.

 Hodnocení:

Celá akce byla kladně hodnocena a pro rozšíření daného tématu byla zpracována prezentace, která může sloužit jako výukový materiál pro ostatní studenty.

  

Letovice 9. listopadu 2009

Zpracovala: Alena Doskočilová