Praktická maturitní zkouška nástavbového studia oboru Podnikání

 

     V pondělí 26. 4. 2010 byla zahájena praktická maturitní zkouška nástavbového studia oboru Podnikání ve SOŠ a SOU – MŠP, Tyršova 500, Letovice. Zkoušení probíhalo před maturitní komisí po celý týden a předmětem zkoušky byla obhajoba podnikatelského záměru, který žáci nástavbového studia zpracovali. V podnikatelských záměrech žáci podrobně rozebírali oblast podnikání, které se chtějí v budoucnu věnovat. Dále popisovali průběh a výsledky vlastního marketingového výzkumu, SWOT analýzu svojí firmy, detailně vysvětlovali tok příjmů a výdajů firmy. Podnikatelské záměry doplnili nákresem provozních prostor, fotodokumentací majetku určeného k podnikání, informacemi o použité literatuře a internetových zdrojích a celou řadou příloh s podnikáním souvisejících (např. nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, kalkulace cen výrobků a služeb, strukturovanými životopisy, jednotným registračním formulářem k ohlášení živnosti, jídelními lístky či mapkami specifikujícími umístění provozoven). Prezentaci svých podnikatelských záměrů žáci zpracovali v programu PowerPoint a před maturitní komisí měli možnost ukázat, jak si s tímto programem poradili.

     Většina podnikatelských záměrů byla žáky třídy P2A i P2B pečlivě připravena. Maturitní komise vysoce hodnotila úroveň vystupování žáků a způsob, jakým byli schopni svoje podnikatelské záměry obhájit.         Nezbývá, než popřát těmto budoucím podnikatelům hodně štěstí při losování maturitních otázek při ústní maturitní zkoušce, která je čeká za tři týdny, a po jejím zvládnutí hodně dobrých nápadů a úspěchů v podnikání!

 

 

Ing. Jana Plchová, vyučující ekonomických předmětů