Přednáška o pojišťovnictví

 

     Dne 4. 5. 2010 se třídy P2A, P2B, O3 a NO4-n zúčastnily přednášky o pojišťovnictví, kterou pro ně již tradičně uspořádala Ing. Jana Plchová ve spolupráci s bývalým absolventem naší školy panem Martinem Ženatou.

     Cílem setkání žáků s přenášejícím bylo zajistit pro žáky aktuální informace o službách, které pojišťovny klientům nabízejí jak v našem regionu, tak v rámci celé ČR a upozornit je na význam životního i neživotního pojištění pro běžného občana i podnikatele.

     Pan Martin Ženata velmi přístupným a názorným způsobem seznámil žáky s formami a druhy pojištění, motivoval žáky k větší aktivitě zařazením jednoduchých soutěžních otázek se symbolickými výhrami.

     Tato akce pořádaná vždy na přelomu měsíce dubna a května přiblíží našim žákům práci zaměstnanců pojišťoven a obohatí je o další nové poznatky z tohoto odvětví. Závěrem ještě jednou panu Ženatovi děkujeme za čas, který našim žákům věnoval a za ochotu, se kterou k celé akci přistupuje.

 

 

Ing. Jana Plchová, učitelka ekonomických předmětů