Výrobek roku 2009

 

Žáci a učitelé SOŠ a SOU – MŠP Letovice se letos poprvé zapojili do soutěže Výrobek roku 2009. Cílem soutěže je nejen vyhledat stavební výrobky s vysokou technickou, užitnou popřípadě estetickou hodnotou, ale zejména podporovat povědomost o nich mezi širokou a odbornou veřejností, včetně studentů a učitelů středních, vyšších a vysokých škol stavebního zaměření.

Hlavní porotu tvoří zástupci partnerských škol a přizvaní specialisté z oblasti navrhování nebo materiálového inženýrství. Porota se rozhoduje na základě publikovaných informací, podrobných technických údajů od výrobců a konečně i na základě krátkých ústních prezentací.

Více informací na http://www.vyrobekroku.cz