Projekt Comenius finišuje…..

V letošním roce se Střední odborná škola a  Střední odborné učiliště, Masarykova škola práce, Letovice  stala pořadatelem společného meetingu, který se konal v období od 12.-16. dubna 2010. Letovický meeting završil realizaci dvouletého multilaterálního vzdělávacího projektu Comenius, na který naše škola obdržela grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Dvouletý projekt pod názvem „Chycen v síti“ se zabýval problematikou využití internetu žáky a pedagogy, dále se zaměřil na problematiku internetové závislosti u žáků.

Meetingu se zúčastnili nejen pedagogové, ale i žáci partnerských škol z Polska, Turecka a Portugalska. V rámci daného setkání byly jednotlivými zeměmi prezentovány výsledky stanovených aktivit, které byly zaměřeny na využití internetových zdrojů ve výuce všeobecných a odborných předmětů. Dále zde byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na sledování internetové závislosti u žáků středních škol. 

Hosté z partnerských škol měli také možnost navštívit v jednotlivých dnech zajímavá místa Jižní Moravy a Olomouce.

Závěrem lze říci, že tento projekt přispěl rozvoji komunikace žáků v anglickém jazyce, uplatnění jejich dovedností a znalostí z oblasti informačních technologií. Pedagogům poskytl nový náhled na využití internetových informací ve výuce.

Poděkování patří všem žákům, kteří se podíleli na organizaci a zpracování požadovaných úkolů, pedagogům p. Tintěrovi a Ing. Chalupkové.

 

 

Návštěva ve třídě Nábytkářů

Jeskyně Rudka u Kunštátu

Příprava prezentace aktivit

Společná prohlídka v Olomouci

A je tu konec meetingu

Všichni pohromadě v Olomouci

 

Zpracovala: Ing. Bc. Marcela Baráková