Úspěch v soutěži SUSO
Zedníci – 1. místo
Truhláři – 3. Místo

Regionálního kola 13. ročníku soutěže SUSO (soutěže učňů stavebních oborů) na Výstavišti Flora Olomouc ve dnech 12. a 13. března 2009 se zúčastnily dva týmy studentů školy druhého ročníku. Družstvo truhlářů ve složení Václav Dvořák a Roman Barák a družstvo zedníku ve složení Karel Pravec a Stanislav Stehlík.
Do soutěže se zapojily školy z celé Moravy. V obou částech soutěže si obě naše družstva vedla velice dobře. Po zdárném vypracování teoretického testu následovala praktická část soutěže. Truhláři měli za úkol zhotovit výrobek podle výkresové dokumentace v časovém limitu jedenácti hodin. Zedníci pracovali na 3 soutěžních stavbách se 3 různými materiály.
Naši studenti se tohoto úkolu zhostili opravdu mistrovsky. V tvrdé konkurenci se družstvo zedníku umístilo na prvém místě a družstvo truhlářů na třetím místě.
Za tento vynikající úspěch obou týmu naší školy patří obrovský dík především jeho členům, to je Václavu Dvořákovi, Romanu Barákovi, Karlu Pravcovi a Stanislavu Stehlíkovi a rovněž všem pedagogům, kteří vychovávají tak skvělé řemeslníky.

Další informace na adrese: http://www.suso.cz

At first page Next page

suso Olomouc 2009 005
suso Olomouc 2009 006
suso Olomouc 2009 007
suso Olomouc 2009 009
suso Olomouc 2009 011
suso Olomouc 2009 013
suso Olomouc 2009 014
suso Olomouc 2009 015
suso Olomouc 2009 016
suso Olomouc 2009 017
suso Olomouc 2009 018
suso Olomouc 2009 019
suso Olomouc 2009 020
suso Olomouc 2009 021
suso Olomouc 2009 022
suso Olomouc 2009 023
suso Olomouc 2009 024
suso Olomouc 2009 026
suso Olomouc 2009 027
suso Olomouc 2009 028
suso Olomouc 2009 029
suso Olomouc 2009 030
suso Olomouc 2009 032
suso Olomouc 2009 033