SOŠ a SOU-MŠP Letovice

Beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko

 

 

 

Dne 15. 1. 2009 se v hudebně naší školy uskutečnila beseda s pracovnicí Úřadu práce Blansko paní Mgr. Marií Hoffmannovou. Beseda byla určena žákům končících ročníků, tj. třídám O4, S4, T3, P2A a P2B. Mgr. Hoffmannová informovala žáky o dalších možnostech studia po absolvování naší školy, o zdrojích nabídek pracovních míst (vývěsky ÚP, www.portal.mpsv.cz, inzerce, agentury práce, síť dalších kontaktů – rodina, přátelé, známí, spolužáci, učitelé). Dalším bodem programu byly užitečné informace, které se týkaly oblasti kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem (životopis, psaní žádosti o zaměstnání, vystupování u zaměstnavatele, požadavků na uchazeče o práci na trhu práce – praxe, brigády, úspěchy při studiu, zájmová činnost, nekuřáctví…). Další část setkání byla věnována evidenci na úřadu práce, nároků na podporu, službám úřadu práce a činnosti informačního a poradenského střediska. Mgr. Hoffmannová rovněž připravila pro žáky řadu internetových odkazů, které souvisejí s tuzemským i zahraničním trhem práce – např.

www.portal.mpsv.cz/sz/zahr_/prilezitostna-mista

www.europa/eu/int/eures

a tištěných informačních materiálů, které jsou našim žákům volně k dispozici. Setkání nabídlo žákům mnoho nových a zajímavých informací, které jim jistě pomohou zorientovat se lépe na trhu práce zvláště v době, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize se očekává i u nás výraznější nárůst nezaměstnanosti.

Autorka: Ing. Jana Plchová, vyučujících ekonomických předmětů.