Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Studijní plán ZDE   FOTOGALERIE OBORU   Přijímací řízení

Kód a název oboru: 82-41-M/12 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU
Název ŠVP: Výtvarné zpracování keramiky
Zaměření:  - - -
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání

  

Ke stažení:

Leták oborů Dny otevřených dveří


Výběr z fotogalerií: Šerpovací maturitní plesUkázka maturitních pracíPoslední zvonění,  Práce ke dni Země


Charakteristika oboru:


Školní vzdělávací program připravuje absolventy pro činnost v oblasti zpracování keramických materiálů, tak aby odpovídal profilu absolventa. Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na činnosti reprodukční a realizační. Absolventi se uplatní v oblasti uměleckořemeslné nebo průmyslové výroby především jako designéři a realizátoři užitkové i dekorativní keramiky a porcelánu.

Profil absolventa:

  • orientuje se v dějinách umění a využívá znalostí tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby při pracovní činnosti; 
  • ovládá umělecké navrhování designu výrobků;
  • pracuje s výkresovou dokumentací;
  • sestavuje a upravuje surovinové směsi podle schválených receptur;
  • dodržuje technologii zhotovování výrobků z různých druhů materiálů; 
  • ovládá ruční vytváření a modelování i zhotovování sádrových forem a modelů;
  • zvládá vytáčení na hrnčířském kruhu, vylévání do sádrových forem a zdobící techniky.


Uplatnění absolventa:

 

Absolvent se uplatní jako designér a realizátor užitkové i dekorativní keramiky a porcelánu. Jako kvalifikovaný pracovník může absolvent vykonávat následující činnosti:

 

  • samostatná návrhová tvorba keramických výrobků, souprav nebo objektů
  • vytváření keramiky - modelované a točené na hrnčířském kruhu
  • vytváření modelů a vzorů včetně jejich realizace v materiálu

Absolvent se může uplatnit jako návrhář, technolog, sádrař a v řízení pracovních kolektivů. V oblasti obchodování i při vlastní umělecko-výtvarné činnosti může zhotovovat vlastní návrhy keramických výrobků, které prezentuje a prodává na výstavách a v galeriích. Mimo keramický obor je možné uplatnění ve výstavnictví, propagaci a reklamě. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo na vysokých školách (v oborech uměleckých, designu, pedagogických, dějin umění).

Podmínky přijetí:


Úspěšné ukončení základní školy, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, splnění podmínek přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška z malby, kresby a modelování.

Podmínky přijetí:


Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou státní a odbornou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Vzhledem k tomu, že se jedná o umělecký obor, nebude součástí státní maturity povinná maturitní zkouška z matematiky. 

Studijní plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Komunikace

1

-

-

-

1

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

3

3

2

-

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

-

5

Ekonomika

-

-

2

2

4

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

11

Výtvarná příprava

5

5

-

-

10

Figurální kreslení

-

-

2

2

4

Písmo

-

2

-

-

2

Technologie

3

2

3

3

11

Fotografování

-

2

-

-

2

Technologická dokumentace

-

-

-

1

1

Navrhování

-

-

6

6

12

Praktická cvičení v sádrovně

3

3

3

3

12

Praktická cvičení ve vytváření keramiky

6

6

6

6

24

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem v ročníku

38

37

37

36

148

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS