Nabídky zaměstnání

Název profese: učitel – učitelka anglického jazyka a společenských věd

Kontaktní osoba: Ing. Mária Bašná

Telefon: 516 474 878 /kl. 121

Email: info@stredni-skola.cz

Adresa pracoviště: Tyršova 500/6, 679 61  Letovice

Počet míst: 1

Datum nástupu: 1. 9. 2018

Týdenní počet hodin: 40

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání, doplňující pedagogické studium

Výše platu: 25.470,- Kč – 33.930,- Kč

Přihlášky do výběrového řízení včetně kopií dokladů o dosaženém vzdělání, životopisu a přehledu o  absolvované  praxi  zasílejte  do 10. 5. 2018 na  výše  uvedenou  emailovou adresu  nebo poštou na adresu školy.


Název profese: učitel – učitelka ekonomických předmětů

Kontaktní osoba: Ing. Mária Bašná

Telefon: 516 474 878 /kl. 121

Email: info@stredni-skola.cz

Adresa pracoviště: Tyršova 500/6, 679 61  Letovice

Počet míst: 1

Datum nástupu: 1. 9. 2018

Týdenní počet hodin: 40

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání, doplňující pedagogické studium

Výše platu: 25.470,- Kč – 33.930,- Kč

Přihlášky do výběrového řízení včetně kopií dokladů o dosaženém vzdělání, životopisu a přehledu o  absolvované  praxi  zasílejte  do 10. 5. 2018 na  výše  uvedenou  emailovou adresu  nebo poštou na adresu školy.  

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS