Archiv - školní rok 2010-2011

:: Klání ve futsale, Přehlídka projektů a Mysli svými smysly smysluplně naplnily výuku posledního týdne šk. roku
30. června 2011

Konec školního roku je spojen s volnější výukou a různými činnostmi, které tyto poklasifikační dny smysluplně naplňují. Letošní rok kromě Sportovního dne, kdy jednotlivé třídy vyslaly svá družstva do futsalového zápasu v tělocvičně a zbytek pak vyšel na turistický výšlap do okolí Letovic, se dále zúčastnily ekotýmové akce v babických lesích - Mysli svými smysly, Přehlídky žákovských projektů v hudebně školy a Ekoolympiiády pořádané pro základní školy z blízkého okolí. [více zde]


:: Týmy ze základních škol soutěžily v prvním ročníku Ekoolympiády.
30. června 2011

V úterý 28. června 2011 proběhla, i díky získanému Malému grantu města Letovice, na SOŠ a SOU – MŠP Letovice Ekooplympiáda pro základní školy, která je součástí programu Ekoškola. Pro žáky 7. a 8. ročníků byla připravena velká řada různých soutěží. [více zde]


:: Záběry z proběhlých maturitních a závěrečných zkoušek
28. června 2011

[více zde]


:: Přednáška o rakovinně děložního čípku, proběhla v rámci preventivně-výchovného plánu
28. června 2011

[více zde]


:: Výlet nábytkářů z N2
28. června 2011

Výlet nábytkářů z N2 se nesla v duchu geocachingu, hry hledání pokladů podle přijímače GPS souřadnic. Ubytování bylo v duchu trampů na srubu v údolí bledulí blízko Nedvědice. [více zde]


:: Truhláři a nábytkáři pokračují v odborných exkurzích do blízkých firem vztahujících se k jejich oboru vzdělání.
9. června 2011

Navštívili největšího výrobce lepených třívrstvých desek z masívního smrku (biodesky) firmu AGROP u Ptení a jejich výrobu dřevostaveb systému NOVATOP. O několik dní pak pokračovali shlédnutím JAVOŘICE - největší pily na Moravě, která po roční odstávce opět najíždí do několiksettisícové produkce jehličnatého řeziva. Pokračovali známým výrobcem interiérových dveří firmou GERBRICH sídlící ve Velkých Opatovicích, kde dále žáci navštívili i Moravské kartografické centrum a pobočku firmy Monarc vyrábějící fóliované dvířka kuchyňských linek. Další den pak navštívili firmu Teluria, předního výrobce nátěrových hmot v ČR. [více zde]


:: Úspěšné pokračování projektu Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (CZ.1.07/1.1.02/02.0034)
9. června 2011

Už druhým rokem je na Střední odborné škole a středním odborném učilišti – Masarykově škole práci realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník. [více zde]


:: Exkurze truhlářů a nábytkářů
25. května 2011

Truhláři a nábytkáři se opět vydali shlédnout výrobu do předních podniků výroby nábytku, zařízení budov a dřevoobráběcích strojů v naší republice. Začátkem března navštívili významného výrobce dřevěných schodišť firmu JEMA a výrobce dřevoobráběcích strojů formu TOS, obě ze Svitav. O dva měsíce později, v květnu, pak předního výrobce sedacího nábytku firmu TON v Bystřici pod Hostýnem. [více zde]


:: Certifikát k environmentálnímu vyučování za rok 2010
9. května 2011

Žáci se díky zapojení do projektu Recyklohraní mohou třídit např. drobné vysloužilé elektrospotřebiče a dovědět se, jak tím snížili produkci skleníkových plynů a nebezpečných odpadů. Za jejich aktivitu tak škola získala „Certifikát k environmentálnímu vyučování za rok 2010“. Minulý rok tak žáci odevzdali k recyklaci např. 33 televizorů a 18 monitorů. Více zde (http://www.stredni-skola.cz/ekoweb/recyklohrani.html#certifikat) a povídání o tom, že Třídění má smysl zde.( http://www.stredni-skola.cz/ekoweb/ recyklohrani/trideni-ma-smysl.pdf)


:: Ekonomicko-manažerská olympiáda
26. dubna 2011

I v letošním roce se naši žáci 3. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost zapojili do Ekonomicko-manažerské olympiády. [více zde]


:: Z okresního kola SOČ jsme postoupili do krajského
26. dubna 2011

Dne 15. 4. 2011 proběhlo v Blansku okresní kolo SOČ na němž naši školu reprezentovaly dvě studentky se svými pracemi.  [více zde]


:: Soutěž v psaní na PC hmatovou metodou
18. dubna 2011

V průběhu měsíce dubna proběhla v jednotlivých ročnících oboru Obchodně podnikatelská činnost a oboru Ekonomika a podnikání soutěž v psaní na PC hmatovou metodou. [více zde]


:: Soutěž - TRUHLÁŘ JUNIOR 2011
 15. dubna 2011
 

Soutěž odborných dovedností pro žáky oboru truhlář

2. místo v soutěži družstev

2. a 6. místo v soutěži jednotlivců  [více zde]

   
:: Celorepubliková přehlídka Enersol 2011
11. dubna 2011

3. místo Jihomoravského kraje ve vedlejší kategorii a 4. místo v kategorii hlavní [více zde]


:: Chceme být Ekoškolou!
 5. dubna 2011
 

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, v rámci kterého žáci zakládají celoškolní pracovní tým, poznávají a učí se o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.[více zde]

   

:: 15. ročník soutěže SUSO - 2. místo zedníků, 6. místo truhlářů
 28. března 2011
 

Regionálního kola 15. ročníku soutěže SUSO (soutěže učňů stavebních oborů) na výstavě STAVBA A ZAHRADA v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2011 se zúčastnily dva týmy studentů druhého ročníku. [více zde]

   

:: Okresní kolo středních škol v odbíjené chlapců
 22. března 2011
 

Naše škola uspořádala Okresní kolo středních škol v odbíjené chlapců. Akce proběhla v letovické Sportovní hale těsně před jarními prázdninami. Naši hráči vybojovali pěkné druhé místo. [více zde]

   
:: Prezentace odborných prací - SOČ
21. března 2011

Dne 11. března 2011 měli možnost žáci, kteří jsou tvůrčími typy prezentovat své práce. Tento den se na naší škole konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. [více zde]


:: „Mladí designéři" rozzářili dětské oči
 9. března 2011
 

Zadání bylo velmi velkorysé – vytvořit projektové týmy „designérů“a navrhnout i realizovat ve zmenšeném měřítku část libovolného interiéru. Zadání zdánlivě jednoduché vyžadovalo schopnost spolupracovat, rozdělit si úkoly, řešit četné problémové situace, argumentovat, konzultovat varianty řešení…Týmy dle vlastních návrhů vytvořily modely, které musely mít správné proporce. [více zde]

   
 
:: Pilotáž projektu UNIV 2 KRAJE pokračuje
8. března 2011

V měsíci únoru 2011 pokračovalo vzdělávání nezaměstnaných občanů v rámci projektu UNIV 2 KRAJE. První modul „Komunikace v osobním styku“ navázal informacemi o trhu práce, vytváření nabídky a poptávky po práci, úskalími trhu práce a nastínil hlavní vývojové trendy trhu práce. [více zde]


:: Ze slunečného Pradědu se nám nechtělo …
 8. března 2011
 

Jako každý rok tak i letos vyrazili studenti prvních ročníků Masarykovy školy práce v Letovicích na „lyžák“, který se konal v termínu 21.- 26.2.2011, tentokrát na Pradědu. V pondělí ráno jsme všichni dojeli do Letovic stejně jako každý jiný den. Ovšem toto ráno rozhodně všední nebylo. Odjíždíme totiž na hory! Všichni jsme už dlouho dopředu hodně natěšení., protože jsme viděli fotky i filmy z předešlých let. [více zde]

   
 
:: Bioplyn a biodomy hrály prim v krajském kole ENERSOLu 2011
7. března 2011

SOŠa SOU – MŠP Letovice, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro Jihomoravský kraj, pořádala 15. února 2011 na letovickém zámku ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž a Jihomoravským krajem již 7. ročník přehlídky žákovských projektů na téma využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií a snižování emisí ENERSOL 2011. Přehlídka se konala pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška. [více zde]


:: 3. ročník Týdne stavebnictví a bydlení byl úspěšný
2. března 2011

Od 8. do 11. února 2011 byl v prostorách SOŠ a SOU – MŠP, Letovice realizován 3. ročník „Projektového týdne stavebnictví a bydlení“. I v letošním roce naše škola měla možnost realizovat tuto projektovou činnost ve spolupráci s městem Letovice. [více zde]


:: Exkurze - Pila Olomučany a Arboretum Křtiny, Rojek Kostelec nad Orlicí
26. leden 2011

[více zde]


:: Týden stavebnictví a bydlení 2011 se blíží
23. leden 2011

I letos Vás všechny srdečně zveme na již tradiční Týden stavebnictví a bydlení, který se bude konat 8. - 11. února. Více informací a program - odkaz Týden stavebnictví a bydlení. [více zde]


:: Stavaři na Hale roku JUNIOR 2011
23. leden 2011

Již tradičně se žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Stavebnictví zúčastnili soutěže Hala roku JUNIOR, kterou pořádá stavební fakulta ČVUT Praha. Hala roku je akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol, při které mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. [více zde]


:: Zahájena pilotáž projektu UNIV 2 KRAJE
6. leden 2011

Naše škola je již rok zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE – proměna škol na centra celoživotního učení. V první vlně projektu vytvořil tým učitelů vzdělávací program UMĚNÍ KOMUNIKOVAT, jeho pilotáž byla zahájena 13. 12. 2010. Jedná se o 100 hodinový program sestavený ze tří modulů. 10 frekventantů programu vybral ve spolupráci se školou Úřad práce Blansko. [více zde]


:: Enersol 2011 zahájen seminářem
17. prosince 2010

ENERSOL 2011 zahájila naše škola, která je Regionálním vzdělávacím centrem Jihomoravského kraje, tento vzdělávací projekt 15.12.2010 a to seminářem. Z celého kraje k nám přijeli studenti a učitelé – vedoucí prací a koordinátoři, aby se seznámili s organizací projektu. Podívali se na práce z minulých ročníků a seznámili se kolegy a žáky podobných zájmů. Součástí semináře byla také velmi poutavá dvouhodinová přednáška s prezentací o větrných elektrárnách. Přednášejícím byl pan Ing. Jiří Špičák z České společnosti pro větrnou energii. Po obědě si mohli někteří zájemci prohlédnout energetické zařízení školy tj. kogenerační plynové jednotky, kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické panely školy apod.. [více zde]


:: Stavíme Zelený most
19. listopadu 2010

Máme před sebou tříletý úkol, a sice „postavit“ tak zvaný Zelený most mezi školou a praxí. Projekt za 17,5 milionu odstartovala ve čtvrtek 11.11.2010 úvodní pracovní konference v Táboře. Finance na něj poskytne Evropská unie a cílem je vytvořit sedm vzdělávacích modulů s náplní využívání obnovitelných zdrojů energií a úspory energií ve stavebnictví. Hlavním koordinátorem je stavební průmyslovka v Táboře a naše škola, jako jeden ze šesti jejích partnerů zpracováváme jeden z těchto modulů – „Biomasu pro energii“. [více zde]


:: Nejúspěšnější žáci získali ocenění Hospodářské komory ČR

15. listopadu 2010

Dne 5. října 2010 byli v Praze oceněni nejlepší absolventi studijního oboru Stavebnictví a učebního oboru Truhlář. Osvědčení Hospodářské komory ČR jim bylo uděleno po splnění náročných podmínek. [více zde]


:: MOBILNÍ ŠKOLA INTERKULTURNÍHO UČENÍ

15. listopadu 2010

V rámci tohoto projektu a projektu „ MLÁDEŽ V AKCI“ probíhala ve dnech 10. - 15. 11. 2010 - v hudebně SOŠ - výstava dokumentárních fotografií, které zachycovaly život lidí jiných kultur. Tato výstava byla podpořena informacemi a doprovodným interaktivním programem s celou řadou zajímavých aktivit. [více zde]


:: Exkurze stavařů v Keramice Letovice, s. r. o.

8. listopadu 2010

Díky ochotě a vstřícnosti pana ředitele Jana Řehoře, ale i všech zaměstnanců, mohli žáci prvního ročníku oboru Pozemní stavby jako každý rok navštívit provoz této firmy. Keramika Letovice, s. r. o. vyrábí šamotové komínové vložky, hmoty a šamotové tvarovky. Hlavním produktem jsou ale kachle a kachlové doplňky pro realizaci kachlových kamen. [více zde]


:: Pragoligna 2010 - Exkurze truhlářů na pražském veletrhu

8. listopadu 2010

Truhláři T2 vyjeli s panem učitelem Náhlíkem na celodenní exkurzi na veletrh strojů, nástrojů a materiálů pro nábytkářský a dřevařský průmysl - Pragoligna 2010 v Praze. [více zde]


:: Úspěch v přespolním běhu

1. listopadu 2010

První sportovní soutěž, které jsme se v letošním školním roce zúčastnili, bylo Okresní kolo středních škol v přespolním běhu v Blansku. Při sestavování družstva jsme sáhli k již osvědčeným jménům - R. Barák a O. Kamba - k nimž jsme nanominovali čtveřici nováčků.
Na startu se odprezentovalo celkem 50 běžců z 9 škol. Původně 5 km dlouhá trať musela být z důvodu rozbahnění zhruba o 1 km zkrácena. S nástrahami, i přesto, náročné trati se nejlépe vypořádali závodníci SOŠ a SOu A. Citroena Boskovice. Vynikající 2. místo obsadili reprezentanti naší školy. Největší podíl na tomto úspěchu mají: Roman Barák (P1A) 4. místo a Ondřej Kamba (N4) 8. místo mezi jednotlivci. Dále bodovali: 11. míso Filip Ženata (S2) a 34. místo Lukáš Miksan (N1).
Všem našim běžcům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy a přejeme si, abychom i v dalších soutěžích, kterých se zúčastníme (a to nejen sportovních), navázali na jejich úspěch.


:: Soutěž žáků základních škol „Dřevo – materiál budoucnosti“

25. října 2010

19. 10. 2010 proběhl už pátý ročník soutěže „Dřevo – materiál budoucnosti“. Soutěž pořádá naše škola již tradičně pro žáky 9. tříd blanenského okresu. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 11 pětičlenných družstev deváťáků. [více zde]


:: III. ročník celostátní soutěže „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“

30. září 2010

Soutěže se zúčastnili dva žáci třídy S4, Jana Zachovalová a Pavel Mahút pod vedením učitelky PaedDr. Pavly Bojdové. Se svou prací nazvanou „ Aktuálnost T. G. Masaryka pro dnešní dobu očima studentů“ se umístili v kategorii pro střední školy na 2. místě. [více zde]


:: 1. místo ve finále celostátní soutěžě - SUSO

29. září 2010

Družstvo zedníků (Jakub Nečas a Jan Král) se umístilo na prním místě v celostátní soutěži SUSO ( Soutěž učňů stavebních oborů). [více zde]


:: 4. místo na soutěži - MACHŘI ROKU -

16. září 2010

Družstvo truhlářů se umístilo na velice pěkném čtvrtém místě v konkurenci 27 škol z celé republiky. [více zde]