Exkurze dřevo-oborů do pilnice, arboreta a k výrobci strojů

Pila Olomučany a Arboretum Křtiny

V úterý 18. ledna 2011 se truhláři a nábytkáři prvních ročníků rozjeli na Pilu v Olomučanech a do Arboreta u Křtin. Obě místa spravuje Školní lesní podnik Masarykův les MZLU Brno.

Kluci si prošli sklad kulatiny, která pochází vesměs ze zdejších bukových lesů. Po vykrácení, třídění se provádí na manipulačně třídícím vozíku Bailer-Zembrod také tzv. přejímka – tedy zjištění objemu a kvality přivážené kulatiny. Výřezy ze smrku putují na pilnici s rámovou pilou, výřezy listnaté na kmenovou pásovou pilu. Obě místa hoši prošli s provázejícím mistrem provozů. Podívali se i do skladů řeziva, skladu štěpek, sušárny a pařící komory, prohlídli si kotelnu a brusírny nástrojů. Filip a Martin z N1 byli celou dobu exkurze v kotelně. Fotili a natáčeli pouze tuto část pro zpracování práce Enersol 2011.

Druhá část exkurze nás zavedla do arboreta které založil v 30 letech 20.století profesor Bayer u potoka a přilehlého porostu mezi Jedovnicemi a Křtinami v Moravském krasu. Na území se střídají pasáže – rybník a přilehlé nivy, louky, bukový prales, pinetum (sbírka jehličnanů)a salicium (sbírka vrb – přes 200 druhů) a dalších zákoutí s rododendrony, které budou na jaře pestrobarevně kvést.

Celou dobu nás provázela duchem svěží paní, jejíž jméno si bohužel nepamatujeme, ale za její zasvěcený a srdečný výklad velmi děkujeme.

Rojek Kostelec nad Orlicí

Exkurze k výrobci dřevoobráběcích strojů Rojek - Častolovice s výrobním závodem v Kostelci nad Orlicí se účastnili první a třetí ročníky truhlářů a druháci nábytkáři. Vlak nás zavezl půlkilometr od firmy a kolem řeky Orlice jme došli až k závodu našeho předního výrobce dřevoobráběcích strojů pro truhláře a dřevozpalující kotle pro rodinné domy a malé firmy. Exkurze začala ve vývojovém centru, kde se kreslí v programu Cadkey konstrukce strojů a zakreslují nové nápady a inovace. Výstupem jsou výrobní výkresy do kovovýroby. Výrobní haly byly plné strojů na kovoobrábění - soustruhů, CNC, laserové řezaní, vrtačky, brusky, sváření různými způsoby, atd. Firma se v posledních letech začala orientovat velmi na dřevokotle s automatickou dodávkou paliva - pelet.

Děkujeme za umožnění exkurze a přejeme hodně zdaru a spokojené zákazníky - truhláře ...

 


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |