Zahájena pilotáž projektu UNIV 2 KRAJE

 

Naše škola je již rok zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE – proměna škol na centra celoživotního učení. V první vlně projektu vytvořil tým učitelů vzdělávací program UMĚNÍ KOMUNIKOVAT, jeho pilotáž byla zahájena 13. 12. 2010. Jedná se o 100 hodinový program sestavený ze tří modulů.

10 frekventantů programu vybral ve spolupráci se školou Úřad práce Blansko.

Kurz je určen zejména nezaměstnaným střední věkové kategorie, kteří při hledání zaměstnání naráží na bariéru cizojazyčné a počítačové gramotnosti a mají problém vhodně se prezentovat. Je otevřen i zájemcům z široké veřejnosti.

Cílem programu DV je vybavit frekventanty kompetencemi obecně využitelnými v širokém spektru typových pozic a zlepšit tak jejich postavení na pomyslné startovní čáře mezi ostatními uchazeči o práci. Absolvent programu je připraven u výběrového řízení a později v zaměstnání vhodně prezentovat své kvality, pozitivně působit při osobním kontaktu a asertivně jednat. Absolvent pracuje v textovém i tabulkovém editoru, využívá Internet a elektronickou poštu. Je vybaven znalostí anglického jazyka na úrovni začátečníka.

Vzdělávací program je jedinečný svým záběrem na velmi široké spektrum obyvatel a také tím že není vázán na určitou profesi. Vzdělávací program Umění komunikovat může škola nabízet bez ohledu na momentální poptávku trhu práce na určité profese. Program, zejména jeho první modul, lze chápat také jako poradenský.

 

Po ukončení pilotáže bude škola vzdělávací program nabízet také pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Bližší informace rádi poskytneme prostřednictvím metodičky projektu Ing. M. Bašné.