Ekonomicko-manažerská olympiáda

I v letošním roce se naši žáci 3. ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost zapojili do Ekonomicko-manažerské olympiády.

Tato olympiáda je organizována třetím rokem studenty Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, původně v rámci předmětu Řízení projektů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se tak stala jedinou vysokou školou v České a Slovenské republice realizující projekt, jehož hlavním cílem je vybrat ze studentů středních škol ty nejlepší, kterým umožní přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky bez nutnosti konat příjicí zkoušky, a to již na konci 3. ročníku.

 
Projekt je zaměřen na studenty středních škol, kteří mají zájem studovat ekonomiku a management. Do projektu se zapojily školy z kraje Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Vysočina České republiky a Trenčianského, Žilinského, Bratislavského a Trnavského kraje republiky Slovenské.

 

Podstatou olympiády je zpracování testu, který je rozdělen do 5 oblastí – manažerská a ekonomická, oblast všeobecného přehledu, anglická nebo německá, logická a matematická, společenskovědní.

 

Zpracovala: Ing. Marcela Baráková