Up TGM – život, dílo a odkaz pro současnost Slideshow

Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo již III. ročník celostátní soutěže s názvem „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“. Tato soutěž je organizována v rámci projektu „ Masaryk do škol“ jako pilotní projekt.
Ze SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice se soutěže zúčastnili dva žáci třídy S4, Jana Zachovalová a Pavel Mahút pod vedením učitelky PaedDr. Pavly Bojdové. Se svou prací nazvanou „ Aktuálnost T. G. Masaryka pro dnešní dobu očima studentů“ se umístili v kategorii pro střední školy na 2. místě.
Žáci byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do Prahy, kde obdrželi Čestnou medaili TGM, knižní publikace, finanční odměnu a diplomy.
                                                                                                       PaedDr. Bojdová Pavla
IMG_6652
IMG_6657
IMG_6796
IMG_6854
IMG_6856
IMG_6897
IMG_6898
IMG_6899