Chceme být Ekoškolou!

 

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, v rámci kterého žáci zakládají celoškolní pracovní tým, poznávají a učí se o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšování   životního  prostředí  školy a jejího okolí.

 

Členové školního Ekotýmu se také díky tomuto programu zúčastnili výukového programu ve školícím středisku Lipka – Kamenná v Brně, kde se nejen navzájem lépe poznali a zasmáli se, ale také se naučili provést analýzu současného stavu školy, vyvodit z ní závěry a následně vyhotovit plán činností, které budou vést k tomu, že naše škola bude ještě hezčí a více šetrná k přírodě!