Ekoolympiáda 2011 pro základní školy regionu

Ekoolympiáda na SOŠ a SOU – MŠP Letovice 

V úterý 28. června 2011 proběhla, i díky získanému Malému grantu města Letovice, na SOŠ a SOU – MŠP Letovice Ekooplympiáda pro základní školy, která je součástí programu Ekoškola.  Pro žáky 7. a 8. ročníků byla připravena velká řada různých soutěží. Nejvíce soutěžící nadchly soutěže jako např. výroba recyklovaného ozdobného papíru, stavba co nejvyšší věže z ekomateriálu či soutěž ve třídění odpadů. Celkem se zúčastnilo  44 dětí z okolních základní škol se svými vyučujícími.

Po dopoledních soutěžích následovalo sečtení bodů jednotlivých čtyřčlenných týmů a vyhlášení výsledků. Schopnosti a úrovně týmů byly velmi vyrovnané. Vítězi se stali téměř všichni zúčastnění, kteří obdrželi pamětní listy a navíc první tři nejlepší týmy získaly krásné věcné ceny.

Za příjemně strávený den ve škole děkujeme koordinátorům školního Ekotýmu, dobrovolníkům z různých tříd a všem soutěžícím. Věříme, že se environmentální znalosti žáků zase o kousek rozšířily.

                                                                                                                                  členové EkotýmuVytvořil Ing. Marek Chládek   |  Stredni-skola skin od Stredni-skola.cz