Pilotáž projektu UNIV 2 KRAJE pokračuje

 

     V měsíci únoru 2011 pokračovalo vzdělávání nezaměstnaných občanů v rámci projektu UNIV 2 KRAJE. První modul „Komunikace v osobním styku“ navázal informacemi o trhu práce, vytváření nabídky a poptávky po práci, úskalími trhu práce a nastínil hlavní vývojové trendy trhu práce. Frekventanti projektu získali přehled o vytváření prvního dojmu na potenciálního zaměstnavatele a věnovali se teoreticky i prakticky přípravě na výběrové řízení. Byli seznámeni se zásadami chování při výběrovém řízení a na modelových situacích výběrové řízení inscenovali. Rovněž se věnovali etice telefonování.

     Druhý modul „Elektronická komunikace“ pokračoval v únoru 2011 praktickým nácvikem psaní žádosti o přijetí do zaměstnání (motivačním dopisem). V březnu 2011 se frekventanti naučí, jak správně napsat strukturovaný životopis, který zaměstnavatelé v současné době nejvíce vyžadují. Na závěr tohoto modulu účastníci projektu získají přehled o hledání zaměstnání pomocí internetu a možnostech zasílání informací o nabídkách práce přímo na jejich e-mailovou adresu.

     V modulu „Komunikace v anglickém jazyce“ se frekventanti učí sdělovat co nejvíce informací o sobě z oblasti zájmů, zaměstnání… Dále se zaměřují na vyjádření časových údajů a na tvorbu jednoduchých otázek a odpovědí na různá témata.

 

 

Text a foto: Ing. Jana Plchová