Budujeme ZELENÝ MOST
aneb projekt financovaný EU
"Zelený most mezi školou a praxí"

O co jde ?

  Mezi základní aktivity tohoto environmentálního projektu na naší škole patří:

  a) Tvorba odborného vzdělávacího modulu – „Biomasa pro energii“,
  b) Pořádání exkurzí,
  c) Technické vybavení učebny k výuce obnovitelných zdrojů energie učebními pomůckami, modely, technologiemi, audiovizuálním zařízením,
  d) Uspořádání přehlídek žákovských projektů,
  f) Pořádání přednášek odborníků z praxe pro žáky škol a jejich učitele
  g) Pořádání workshopů pro žáky,
  h) Pořádání společných workshopů pro učitele partnerských škol.

Máme před sebou tříletý úkol, a sice „postavit“ tak zvaný Zelený most mezi školou a praxí.

Projekt za 17,5 milionu odstartovala ve čtvrtek 11.11.2010 úvodní pracovní konference v Táboře. Finance na něj poskytla Evropská unie a cílem je vytvořit sedm vzdělávacích modulů s náplní využívání obnovitelných zdrojů energií a úspory energií ve stavebnictví. Hlavním koordinátorem je stavební průmyslovka v Táboře a naše škola, jako jeden ze šesti jejich partnerů zpracováváme jeden z těchto modulů – „Biomasu pro energii“.

Zahajovací konference se kromě zástupců z ministerstva školství zúčastnili také koordinátoři, odborní učitelé a manažeři ze všech zúčastněných partnerských škol. Na schůzce si vytvořili pevný harmonogram prací a zásady spolupráce.

Naše škola se věnuje energetice už dlouhodobě. Využíváme energii z odpadů z dílen dřevooborů, energii slunce z fotovoltaických a fototermických panelů na střechách a spalujeme zemní plyn v kogeneračních jednotkách. Vzniklá energie se využívá na vytápění a ohřev užitkové vody v zateplených budovách školy a domově mládeže a přebytky se prodávají. Plánujeme stavbu malé vodní a větrné elektrárny a také menší bioplynové stanice na dvoře školy.

Každoročně vzdělání žáků v těchto obnovitelných zdrojích energie posilujeme jejich účastí v soutěžní přehlídce projektů ENERSOL. Pro tuto soutěž jsme krajským vzdělávacím centrem pořádajícím vzdělávací semináře a krajské přehlídky projektů žáků tradičně na zámku Letovice.

Organizátory jsou:

Členy realizačního týmu za SOŠ a SOU – MŠP Letovice je Ing. Jaroslav Doskočil, Ing. Marek Chládek, paní Miroslava Krautová a Alena Doskočilová.

Foto z 1. konferencelogo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Citát ...

"Co je ekonomické je ekologické"
prezident Václav Klaus

Přílohy

Odkazy