Úspěšné pokračování projektu Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (CZ.1.07/1.1.02/02.0034)

 

Už druhým rokem je na Střední odborné škole a středním odborném učilišti – Masarykově škole práci realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník. Díky tomuto projektu mohou již v současné době žáci těchto oborů využívat vzdělávací e-learningový portál, který jim nabízí nejen studijní materiály vytvořené jejich učiteli, ale také např. možnost otestovat si svoje znalosti, komunikovat s učiteli či ostatními spolužáky. Dále mohla být díky tomuto projektu dovybavena odborná učebna – rýsovna. Učitelé budou tedy moci nejen ve výuce ale i během odpoledních kroužků využívat dataprojektor a žáci nově zakoupené notebooky.