Nejúspěšnější žáci získali ocenění Hospodářské komory ČR

 

Dne 5. října 2010 byli v Praze oceněni nejlepší absolventi studijního oboru Stavebnictví a učebního oboru Truhlář. Osvědčení Hospodářské komory ČR jim bylo uděleno po splnění náročných podmínek.

 

Žáci nesměli mít po celou dobu studia hodnocení z praxe horší než chvalitebné. Za přítomnosti zástupce Hospodářské komory ČR museli prokázat profesní dovednosti získané na škole a maturitní či závěrečnou zkoušku složit s vyznamenáním. Tyto náročné podmínky splnilo v loňském roce celkem 8 žáků školy. Tři absolventi oboru Truhlář si osvědčení v hlavním městě převzali osobně. Pět absolventů oboru Stavebnictví obdrželo osvědčení prostřednictvím zástupce školy, neboť se osobně předání nezúčastnili. Proč? V tento den všichni nastupovali na vysokou školu.