Technické a nástavbové obory

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího řízení.

DO OBORŮ

OBOR Délka vzdělávání Způsob ukončení + Příjímaní žáci Přijímací zkoušky Talentové zkoušky Potvrzení lékaře Prospěchové stipendium
Stavebnictví - pozemní stavby  4  M  14
Zedník  3  Z  2
Prodavač  3  Z  3

 + M-maturitní zkouška (maturitní obor), Z - závěrečná zkouška (učební obor)

Kritéria přijetí do technických oborů - další kolo

Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení se podávají průběžně a žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity oboru. Přihlášku zasílejte na adresu školy nebo předejte osobně na sekretariátě školy.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS